Go to main navigation
Maria Weimer (FP)

Foto: mariaweimer.se

EU-valet

Maria Weimer (FP): "Biståndet måste stötta lokala demokratikämpar"

Folkpartiets Maria Weimer är kandidat nummer nio på partiets EU-lista. Hennes vision för EU:s biståndspolitik är att rikta stöd till civilsamhället.
Hon är sist ut i OmVärldens valenkät inför EU-valet.

Vad vill du göra för biståndspolitiken i EU?

– Jag vill jobba med mänskliga rättigheter och demokrati. Det är viktigt att stötta demokratiaktivister och försvarare av mänskliga rättigheter lokalt, att stötta det civila samhället och de organisationer som finns på plats.

Varför är det viktigt?

– Därför att vi kan försöka påverka länder utifrån, vi kan använda piska och morot från EU:s sida. Vi kan införa sanktioner mot dem som bryter mot mänskliga rättigheter och vi kan locka med biståndspengar för demokratiska reformer. Men man kan bara ha en begränsad påverkan utifrån. Verklig förändring måste ske inifrån landet och det är därför man måste stötta lokala demokratiaktivister och dem som jobbar för mänskliga rättigheter.

– Jag har till exempel tidigare jobbat med att stötta demokratikämpar på Kuba genom Folkpartiets biståndsorgan Silc. Genom att ge demokratiska dissidenter politiskt och moraliskt stöd kan de bättre hävda sig gentemot diktaturen, kanske vinna val och få makten och sedan bidra till att stärka demokratin. Det är svårt at få igång en demokratisk process i ett land om det bara finns ett enda tillåtet parti som på Kuba idag och om det saknas ett fungerande fritt civilsamhälle. Därför tror jag mycket på att stärka civilsamhället.

Hur fungerar detta i EU i dag?

– EU kan göra mycket mer här. Sverige drev under ordförandeskapet frågan om tydliga riktlinjer för hur EU kan jobba med demokrati- och mänskliga rättighetsförsvarare, till exempel hur EU-delegationen kan stötta demokratiaktivister och MR-förespråkare, men man kan göra mycket mer.

Sara Valtersson