Go to main navigation
Ban Ki-moon

Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras

Migrationsmöte

FN-chefen till Sverige

I veckan samlas representanter från 140 olika länder i Stockholm för att diskutera migration och utveckling. Under mötet kommer bland annat FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att delta. Diskussionen kommer bland annat att handla om att inkludera migration i Post 2015-agendan.

Det senaste året har Sverige varit ordförandeland i det Globala forumet för migration och utveckling, GFMD. Forumet är en mellanstatlig, informell och icke-bindande plattform för dialog om migration och utveckling som är öppet för alla FN:s medlemsstater. Deras uppdrag är att öka förståelse och stärka sambandet mellan migration och utveckling. Mellan den 14 och 16 maj hålls det sjunde mötet sedan forumet grundades år 2007, och den här gången i Stockholm.

Under Sveriges tid som ordförandeland har ett av fokusområdena, enligt programmet, varit att inkludera migration i utvecklingsagendan Post 2015 – det vill säga arbetet som ska ta vid efter FN:s millenniemål. Något som kommer att diskuteras på mötet genom att bland annat titta närmare på hur migration bidragit till att de nuvarande millenniemålen uppfyllts, men också genom att belysa hur viktigt det är med globalt samarbete i just den frågan.

Migrationsminister Tobias Billström och biståndsminister Hillevi Engström står som värdar för mötet. Vid inledningen kommer förutom kronprinsessan Victoria och statsminister Fredrik Reinfeldt dessutom FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att delta. Målet med mötet är enligt nyhetsbyrån IPS att nå enighet kring minskade kostnader för penningöverföring och internationell arbetskraftrekrytering.

Sveriges biståndsminister Hillevi Engström ser en direkt koppling mellan migration och utveckling. På ett seminarium som hölls inför forummötet för några veckor sedan påpekade hon vilken potential migrationen har:

– Människor flyttar från katastrofer, förtryck och arbetslöshet. Den här migrationen är en källa till rikedom, men också en källa till utmaningar.

En studie som FN:s befolkningsfond gjorde visade att en person som migrerar från ett fattigt i utvecklingsland i genomsnitt får sin inkomst höjd med 15 gånger, fördubblad skolgång för sina barn och risken för mödradödlighet minskas 16 gånger.

För att migrationen ska påverka utvecklingen positivt krävs ett bra samarbete, inte enbart på nationell nivå utan också mellan stater. På det tidigare seminariet påpekade Hillevi Engström att migration därför skulle behöva finnas med som en del av den kommande Post 2015-agendan.

– Det kommer bli tufft och vi kommer att behöva stöd från andra likatänkande länder. Det är många mål som ska med på agendan men det här är en prioriterad fråga och vi måste se den som det också, säger Hillevi Engström.

Migration är dock inte en huvudfråga i den svenska positionen för Post 2015.

Stina Bergdal