Go to main navigation
Finansdepartementet

Finansmarknadsminister Peter Norman och Anna Ryott, vd för Swedfund.

Foto: Foto:Wikimedia Commons/Regeringskansliet/Olof Holdar

Riskkapital

Finansdepartementet tar över Swedfund

Finansdepartementet tar över ägaransvaret för Swedfund från UD den 1 februari, med finansmarknadsminister Peter Norman som ansvarig minister. Swedfunds roll i Sveriges utvecklingssamarbete förändras dock inte – sakfrågorna och ”allt som har med biståndspolitiken att göra” ligger kvar på UD:s bord. Samtidigt granskar Riksrevisionen Swedfund igen.

Swedfund är statens riskkapitalbolag för investeringar i utvecklingsländer. Bolaget har emellanåt fått kritik för bristande transparens och tveksamma utvecklingseffekter av investeringar. Dessutom har bland andra Riksrevisionen påpekat att Swedfunds målsättning för hur man ska bidra till utveckling i fattiga länder fått stå tillbaka till förmån för finansiella mål.

– Det väntas inga radikala förändringar. Men vi kommer att göra en översyn av Swedfunds styrning och mål, såväl lönsamhetsmålet som utvecklingsmålet. Det gör vi alltid när vi tar över ett bolag, säger Lotta Mellström, ansvarig tjänsteman för Swedfund på Finansdepartementet.

Finansdepartementet tar bland annat över ansvaret för att tillsätta Swedfunds styrelse. UD:s representant i styrelsen blir kvar men får sällskap av en tjänsteman från det nya ägardepartementet.
Den tjänstemannen blir sannolikt Lotta Mellström, som även sitter i styrelsen för det statliga finansieringsbolaget Svensk Exportkredit, SEK. SEK gjorde samma resa från UD till Finansdepartementet 2011.

– Även där samarbetar vi med UD, som fortfarande har ansvar för de statsstödda exportkrediterna, medan Finansdepartementet har ägaransvaret, säger Lotta Mellström.

Bakgrunden till flytten av Swedfund är enligt Finansdepartementet att det där finns en organisation som är specialiserad på ägarstyrning och bolagsförvaltning och att regeringen vill effektivisera förvaltningen av de statliga företagen.

Swedfund fick i höstas en ny vd i Anna Ryott, som varit generalsekreterare på SOS Barnbyar och chef på Unicef men också har en bakgrund inom näringslivet.

Riksrevisionen har precis påbörjat en ny granskning av Swedfund, delvis för att följa upp de brister myndigheten påpekade i sin granskning av bolaget 2009. Den här gången ska Riksrevisionen bland annat titta närmare på utvecklingseffekterna av Swedfunds investeringar.

Anna Petersson Backteg