Go to main navigation
Anders Borg

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Budgeten

Flyktingmottagande sänker biståndet

Biståndsbudgeten minskas med ytterligare 954 miljoner kronor på grund av ökat flyktingmottagande. Det framgår av budgetpropositionen som Anders Borg presenterade i dag. Under 2014 beräknas antalet flyktingar som kommer till Sverige uppgå till 48000, merparten av dem kommer från Syrien.

Totalt vill regeringen använda fyra miljarder kronor till flyktingmottagande. Det innebär att 13 procent av det totala biståndet aldrig lämnar Sverige.

Enligt OECD/DAC:s regler är det tillåtet att använda biståndspengar till flyktingmottagande för personer som kommer från världens fattigaste länder. Pengarna kan användas för att täcka kostnaderna för de asylsökandes första år i Sverige.

Reglerna tillåter också att biståndet bekostar hemresor för flyktingar som självmant vill återvända till hemlandet om deras asylansökningar har avslagits.

Sverige tillhör de länder i OECD som använder störst andel av biståndet till flyktingmottagande. En rad biståndsorganisationer har kritisera regeringen hårt för att de stora avräkningarna för flyktingmottagande urholkar fattigdomsbekämpning.

Nils Resare