Go to main navigation
Gunilla Carlsson

Foto: Teo Zetterman/UD

KU-förhör

Gunilla Carlsson pressades om sin lön i KU

Under förmiddagen tvingades den före detta biståndsministern att inställa sig på förhör i riksdagens konstitutionsutskott. Gunilla Carlsson pressades bland annat om varför hon tog sin och sin statssekreterares löner från biståndet.

Totalt var Gunilla Carlsson kallad till förhör i tre ärenden som rör hennes tid som biståndsminister. Mest tid ägnade KU:s ledamöter åt det faktum att hon under flera år har tagit sin och sin statssekreterares löner från biståndsanslagen. En transaktion som bland annat har ifrågasatts av chefen för OECD:s biståndskommitté, Erik Solheim.

Under utfrågningen hävdade dock Gunilla Carlsson att löneutbetalningarna inte har stridit mot de regelverk som OECD/DAC ställer upp för hur man får använda biståndsanslagen.

Däremot ifrågasatte hon själv den modell för avräkningar från biståndet som UD introducerade 2009 för finansiera sina förvaltningskostnader. Bland annat innebar dessa avräkningar att bistånd kunde finansiera ambassader i industriländer och att den politiska ledningens löner drogs från biståndet.

Denna modell ansåg den förre biståndsministern under KU-förhören ”var alltför grovhuggen”.

– Det var politiskt fel att dra lönerna och kostnaderna för ambassaderna från biståndsbudgeten, sade hon.

KU:s ordförande, Peter Eriksson, frågade om upplägget med avräkningarna skedde på uppdrag av finansdepartementet.

Det förnekade Gunilla Carlsson. Initiativet ska helt ha kommit från utrikesdepartementet hävdade hon.

Enligt Gunilla Carlsson ska hon själv ha insett att modellen inte var helt rättvisande och valde därför att göra om modellen för avräkningarna. Denna åtgärd blev klar 2013.

KU ifrågasatte också om OECD/DAC verkligen hade godkänt UD:s modell för avräkningar, något som Gunilla Carlsson har påstått.

Gunilla Carlsson hävdade att hon har försökt följa regelverket så gott det går och att DAC inte har haft några invändningar. Senare förklarade hon dock att Sverige varje år rapporterar in mängder med statistik till DAC och att den inte är på detaljnivå.

– Vi har inte exakt frågat dem om varje post, sade hon.

KU:s ordförande ställde också frågan om Gunilla Carlsson kände till något annat land där ministerns lön drogs från biståndet. På detta kunde inte den före detta ministern svara.

Nils Resare