Go to main navigation
Gunilla Carlsson

Foto: Teo Zetterman/UD

Biståndslön

Gunilla Carlssons lön fall för KU

Den förre biståndsministern Gunilla Carlsson är kallad till förhör i riksdagens konstitutionsutskott (KU). Förhören, som kommer att hållas den tredje april, rör tre anmälningar mot Gunilla Carlssons hantering av biståndsmedel och styrningen av biståndspolitiken.

Bland annat kommer KU att ställa frågor om varför hon och hennes statssekreterare fick sina löner betalda från biståndsbudgeten under fyra år – totalt över 20 miljoner kronor. Enligt Miljöpartiet, som har lämnat in denna anmälan till KU, strider Gunilla Carlssons agerande mot hur anslagen från statsbudgeten får användas.

I KU-förhören kommer Gunilla Carlsson även att få svara på frågor om den så kallade Ramböllrapporten som OmVärlden avslöjade i april 2013. Av den rapporten framgår det bland annat att det saknades förtroende mellan UD:s tjänstemän och hennes politiska stab. Osämjan resulterade i att viktiga reformer inom biståndet försenades i flera år.

Den tredje anmälan mot Gunilla Carlsson handlar om hennes hantering av UD:s biståndsmedel. Också denna anmälan bygger på OmVärldens rapportering om turerna kring Riksrevisionens stoppade studie av hur UD:s hanterar sina biståndsmedel.

KU-förhören med Gunilla Carlsson kommer att direktsändas av Riksdagens webb-TV.

Nils Resare