Go to main navigation

Sidastöd

Infostödet klart – organisationerna delar på 66 miljoner

Sidas stöd till organisationer i civilsamhället för informationsinsatser är klart för 2014. 22 organisationer får dela på knappt 66 miljoner kronor, enligt Sida. Årets bidrag listas nedan (vissa av bidragen är dock fleråriga och beslut har fattats tidigare).

Bidrag för 2014 i kronor

Jarl Hjalmarsson stift. 600 000
Reach for Change  1 850 000
En Rökfri Generation  850 000
Forum Syd  18 000 000
LO-TCO Biståndsnämnd 10 000 000
Röda Korset  1 473 000
Sw Int Liberal Centre  543 000
World Children Prize Found. 3 000 000
RFSU   2 058 000
We Effect  2 500 000
Världsnaturfonden  3 564 000
Plan Sverige  1 231 000
PMU   1 900 000
Vänsterns Int Forum 495 000
Kristdemokraternas Int cent 370 000
Olof Palmes Int center 2 350 000
Rädda barnen  2 100 000
Diakonia  3 700 000
Afrikagrupperna  2 100 000
Naturskyddsföreningen 2 500 000
Svenska missionsrådet 4 000 000
Föreningen Ordfront   700 000

Anna Petersson Backteg