Go to main navigation
Riksdagen

Kenneth G Forslund, Socialdemokraterna och Bodil Ceballos, Miljöpartiet.

Foto: Melker Dahlstrand/Socialdemokraterna/Fredrik Hjerling

Biståndspolitiken

Oppositionen vill riva upp plattformen

Om en vecka går remisstiden för den biståndspolitiska plattformen ut. Men riksdagen har inte fått vara med och påverka det viktigaste styrdokumentet för den svenska biståndspolitiken. Redan idag säger oppositionen att de tänker riva upp plattformen om de kommer till makten.

Efter drygt två år går arbetet med den biståndspolitiska plattformen mot sitt slut. Remisstiden går ut i nästa vecka och därefter kommer regeringen att fatta ett beslut. Sedan skickas en skrivelse med plattformen till riksdagen. Men de folkvalda kommer inte få några möjligheter att påverka dokumentet vilket upprör oppositionen.

– Jag tycker att regeringen har misskött detta från första början. Redan då, för två år sedan, valde man att hålla detta inom en mycket trång krets. Man börjar de fel och det har gått galet, säger Kenneth G Forslund som är socialdemokraternas biståndspolitiske talesperson.

Forslund är också kritisk till den korta remissperioden för plattformen. Totalt har ett antal myndigheter och enskilda organisationer haft tre veckor på sig att ge synpunkter på det 53 sidiga dokumentet.

– Det är direkt oseriöst. Kvaliteten på det här dokumentet lämnar mycket övrigt att önska. Det är tveksamt vilka förbättringar det egentligen kommer att leda till, säger Kenneth G Forslund.

Enligt socialdemokraterna duger inte detta dokument till att styra den framtida biståndspolitiken. Därför vill de riva upp det om det blir ett regeringsskifte efter valet.

– Det behövs ett bättre och djupare dokument. Det här var så dåligt skött från början så det kunde omöjligt landa bra. Man skulle ha lagt ner och börjat om från början, säger Kenneth G Forslund.

Socialdemokraterna får medhåll av miljöpartiet i sin kritik av regeringens hantering av plattformen. Miljöpartiets biståndspolitiske talesperson, Bodil Ceballos, har ännu inte läst dokumentet men utgår från att hon kommer att ha synpunkter på det.

– Om det blir ett regeringsskifte kommer det att bli en förändring. Därför hade det varit bättre om riksdagen hade fått vara med från början, säger hon.

Nils Resare