Go to main navigation

CSO-anslag

Organisationerna i civilsamhället delar på 1,7 miljarder i år

Sida har fattat beslut om 2014 års stöd till organisationer i civilsamhället som arbetar med bistånd, det så kallade CSO-anslaget. Totalt delar de på cirka 1,7 miljarder kronor, vilket är 100 miljoner mer än förra året.

De flesta av organisationerna, men inte alla, är så kallade ramorganisationer som har fleråriga samarbetsavtal med Sida.
Sida fick under förra året några nya ramorganisationer: Individuell människohjälp (IM), Kvinna till kvinna och Svenska Afghanistankommittén (SAK). De kommer dock att söka pengar ur CSO-anslaget först från 2015. Att SAK finns med i listan nedan beror på en förlängning av en tidigare särskild satsning på barnfrågor.
Ungefär 100 miljoner kronor av årets totala anslag återstår för Sida att fatta beslut om under resten av året. Det kan bland annat komma att handla om stöd till egeninsatser för organisationer som söker EU-bidrag.

CSO-anslaget 2014, i miljoner kronor

Afrikagrupperna   40
Diakonia
  153
Forum Syd 190
LO/TCO:s Biståndsnämnd
   119
Palmecentret 68
PLAN Sverige    101
PMU Interlife 72
RFSU*
    35*
Rädda Barnen 179
My Right (fd SHIA)
    36
Svenska Kyrkan
 98  
Svenska Missionsrådet
   136
Naturskyddsföreningen
   58
We Effect (fd Kooperation utan Gränser)
 172
Världsnaturfonden
   61
Svenska Afghanistankommitén 24
NRC (Norska flyktingrådet) 25
Internationella CSO:s 46
* Preliminärt belopp, Sida har ännu inte fattat formellt beslut om stödet till RFSU.

Anna Petersson Backteg