Go to main navigation

Insamling

Oxfam satsar på företagsinsamling i Sverige

Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam öppnade ett kontor i Stockholm i mars. Organisationen kommer framför allt att satsa på insamling i privatsektorn i Sverige, säger dess svenska generalsekreterare Louise Gauffin till tidningen Development Today (DT).

– Oxfam är väl känd av organisationer och media, men med undantag av människor som bott i England är den svenska privatsektorn helt omedveten om Oxfam. Vi kommer att bygga upp varumärket och sprida kunskap om organisationen.

Generalsekreteraren har liksom två av sina anställda i Sverige tidigare arbetat på Rädda Barnen, enligt DT.

Oxfam undersöker samtidigt möjligheterna att etablera sig i Danmark – sedan i höstas pågår förhandlingar med den danska organisationen IBIS om ett samgående.

Anna Petersson Backteg