Go to main navigation
UD och Clas

Foto: Peter Hoelstad/Utrikesdepartementet

UD-bistånd

Riksrevisionen fördjupar granskning av UD:s bistånd

Riksrevisionen har beslutat att fortsätta sin granskning av det multilaterala biståndet. En förstudie har visat brister i UD:s transparens och redovisning.

Sveriges multilaterala bistånd uppgår till över 11 miljarder kronor om året och hanteras nästan uteslutande av UD. Framför allt handlar det om så kallat kärnstöd – pengar som inte är öronmärkta för specifika projekt – till olika FN-organ och Världsbanken.

Det är första gången Riksrevisionen gör en så kallad huvudstudie på området. Det handlar om mycket pengar och politiskt viktiga frågor, säger ansvarig riksrevisor Claes Norgren till OmVärlden.

– Vi kommer att titta på transparens, resultat och redovisning – vilken information är det som förmedlas? Om man hanterar 11 miljarder, vad vet man?

UD:s hantering av biståndspengar har tidigare fått kritik från flera håll. Riksrevisionen uppmärksammade brister i redan i en förstudie 2010, men den granskningen lades ned i ett omdiskuterat beslut av en dåvarande riksrevisor.

Med det som myndigheten sett i sin nya förstudie känns det naturligt att fortsätta granskningen, säger Claes Norgren, som tog över ansvaret för frågorna i höstas. Bland de områden där Riksrevisionen har sett tecken på problem finns regeringens beslutsunderlag för stöd till multilaterala organisationer. Det är därför oklart om bistånd förmedlas via de mest effektiva och relevanta organisationerna, skriver myndigheten i sitt beslut.

Revisorerna kommer bland annat att titta på om de bedömningar som UD gör av de organisationer som ska få stöd är tillräckligt grundliga, enligt Claes Norgren. Det finns också tecken på brister i redovisningen av vilka organisationer som får kärnstöd och hur mycket de fått. Som utgångspunkt kommer Riksrevisionen att ha internationella överenskommelser som FN:s millenniemål och deklarationer om ökad effektivitet i biståndet.

Andra viktiga grundstenar för granskningen är Sveriges Politik för global utveckling (PGU) och den svenska strategin för multilateralt utvecklingssamarbete som togs fram 2007 när Gunilla Carlsson var ny som biståndsminister. Resultaten av huvudstudien presenteras i höst.

Anna Petersson Backteg