Go to main navigation

EU-valet

SD:s uppgifter var felaktiga

Den 14 maj publicerade OmVärlden en enkät med Sverigedemokraternas (SD) kandidat till Europaparlamentet, Kristina Winberg. Hon påstod då att SD vill ge 5,5 miljarder mer i bistånd än regeringen. Den uppgiften stämmer inte med de motioner partiet har skrivit om sin biståndspolitik. Partiet vill minska det svenska biståndet.

Trots detta vidhåller Kristina Winberg, efter upprepade förfrågningar från OmVärlden, att Sverigedemokraterna vill ge 5,5 miljarder mer än vad regeringen vill.

I en motion skriver Sverigedemokraterna att de vill sänka biståndet till 0,7 procent av BNI. Från detta vill de ta bort avräkningarna för flyktingmottagande i Sverige och istället ge dessa pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Sammantaget vill alltså Sverigedemokraterna ge betydligt mindre bistånd än regeringen.

Nils Resare

Såhär svarade Winberg i enkäten, publicerad den 14 maj:

Kristina Winberg (SD): "Satsa på humanitärt bistånd"

Hur fungerar EU:s biståndspolitik i dag?

– Det är bra med bistånd men det behöver användas rätt. Man bör se över vad det är man satsar på inom biståndet så att pengarna går dit de verkligen behövs. Man behöver satsa mer på humanitärt bistånd till Unhcr istället för att pumpa in pengar i olika statsbudgetar.

Hur vill du förändra detta?

– Vi i Sverigedemokraterna vill satsa 5,5 miljarder mer på nationellt bistånd än regeringen. Man behöver satsa mer på humanitärt bistånd vilket flyktingkrisen runt Syrien är ett tecken på.

Sara Valtersson