Go to main navigation
Sida

Foto: Helena Landstedt

Utan anmärkning

Riksrevisionen ger Sida godkänt

Efter flera år av skarp kritik från Riksrevisionen har Sida för första gången sedan 2007 en årsredovisning utan anmärkningar. Men det finns saker som kan förbättras. Det gäller framför allt hanteringen av de garantier som används i samverkan med näringslivet.

– Vi ser inga väsentliga brister i Sidas årsredovisning, säger Stefan Andersson som är ansvarig revisor på Riksrevisionen.

Däremot finns det ett par områden där förbättringar bör ske. Främst gäller det de garantier som Sida använder i sin samverkan med näringslivet. Enligt uppdraget från regeringen ska myndigheten utveckla metoder och använda innovativa bistånds- och finansieringsformer för att samverka med näringslivet.

Dessa garantier, som Sida utfärdar, måste riskvärderas för att storleken på premien ska kunna bedömas och för att minimera risken för förluster. Men på det området brister rutinerna enligt Riksrevionen. Vanligtvis har Exportkreditnämnden (EKN) stått för denna riskvärdering, men nämnden vill inte längre alltid bistå med detta arbete. Enligt Riksrevisionen måste Sida nu få till bättre rutiner för att minimera riskerna.

Riksrevisionen anmärker också på Sidas arbete med upphandlingar som ännu inte fungerar bra. Men enligt Stefan Andersson är myndigheten väl medveten om det och arbetar på att lösa problemen.

Nils Resare