Go to main navigation

Korruptionsaffär

Halverat bidrag till internationella Röda Korset

Sida väljer att halvera bidraget till Röda Korset. Nerdragningen rör pengar som skulle kanaliseras till internationella Rödakorsfederationen. Anledningen är bristande kontroll och insyn i vart pengarna går.

– Vi håller med om att internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen måste förstärka sina rutiner. Men vi delar inte uppfattningen att man ska markera det genom monetära medel, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Svenska Röda Korset ansökte i år om 81 miljoner kronor från Sida som skulle gå till den internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC. Men Sida väljer att enbart betala ut 40 miljoner kronor på grund av att kontrollen och insynen i den internationella organisationen inte anses tillräckligt hög. Enligt Svenska Röda Korset är det olyckligt att det handlar om så mycket pengar. De hade hellre sett påtryckningar i form av åtgärdskrav, eftersom det minskade bidraget påverkar hjälparbetet och drabbar redan utsatta människor.

– Beslutet kommer rätt sent med tanke på att vi redan är flera månader in i året vilket gör att redan påbörjade projekt bland annat i Västafrika kommer att påverkas, säger Ulrika Årehed Kågström till OmVärlden.

För att pengarna överhuvudtaget ska betalas ut begär Sida också en åtgärdsplan från Röda Korset. I den måste de visa vad de ska göra för att förbättra insynen i den internationella organisationen. Enligt Röda Korset handlar minskningen av bidraget bland annat om ett korruptionsärende i Pakistan från år 2006. Där 140 000 kronor av 25,7 miljoner som kom från Sida ska ha saknat redovisning.

– Svenska Röda Korset jobbar kontinuerligt med att förbättra insynen internationellt och bidrar även finansiellt för att se till att systemen fungerar. Nu är det viktigt att se till att indraget får så liten effekt som möjligt på antikorruptionsarbete. Men det betyder också att andra projekt kommer att påverkas, säger Ulrika Årehed Kågström.

Förtroendet och insynen i svenska Röda Korset är enligt Sida fortfarande högt och de anser att den svenska organisationen har en transperent och väl fungerande styrning och kontroll. Men myndigheten kräver förbättringar inom den internationella delen av Rödakorsfederationen.


– Det är alltid känsligt när en organisation förknippas med att pengar kanaliseras bort på olika sätt. Det är en av anledningarna till att Röda Korset jobbar så starkt med insyn och antikorruption. För oss är det viktigt att skilja på att den här kritiken inte rör Svenska Röda Korset, som Sida själv säger sig ha stort förtroende för. Utan kritiken rör internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, säger Ulrika Årehed Kågström.

Stina Bergdal