Go to main navigation

Mission

Sida saknar riktlinjer för samarbete med religiösa aktörer

Religionen har en betydande roll när samhällen utvecklas. Därför går det inte att ignorera religiösa aktörer i utvecklingsarbetet, menar religionssociologen Josephine Sundqvist. Men samarbetet kan vara problematiskt och Sida saknar exempelvis riktlinjer för att arbeta med olika kyrkor och samfund.

Bara för att ett samhälle utvecklas och moderniseras försvinner inte religionen. Den traditionella uppfattningen inom utvecklingsforskningen, att modernisering leder till sekulära samhällen, stämmer inte. Därför går det inte att bortse ifrån att religiösa aktörer har en stor samhällspåverkan i arbetet med utvecklingsfrågor. Det hävdar Josephine Sundqvist, doktorand i religionssociologi vid Uppsala universitet.

– Det har blivit tydligt inom forskningen att många av dem som har legitimitet är religiösa ledare, de har stort inflytande över vilka frågor som debatteras i lokalsamhällen. Om vi vill se en social förändring underifrån måste vi inleda en dialog med dem, säger Josephine Sundqvist.

Hon poängterar att det finns ett samspel mellan samhället och religiösa aktörer, båda påverkar varandra, och att det därför är viktigt att analysera hur religiösa aktörer påverkar samhället. Hon understryker också att det vore problematiskt att ignorera religionens betydelse.

– Om man bortser från religionen riskerar man att få mindre genomslag i biståndsprojekt. Risken blir även att man jobbar mer urbant istället för på landsbygden.

Samarbetet med religiösa aktörer kan även vara problematiskt, exempelvis om de arbetar med frågor som står i strid med svensk biståndspolitik. På Sida anser man också att religiösa aktörer är betydande för utvecklingsarbetet och att det är viktigt att samarbeta med dem. Samtidigt måste de organisationer som Sida arbetar med stödja svenska värderingar, menar Charlotta Norrby, chef på Sidas enhet för det civila samhället.

Sida har inga riktlinjer för hur de generellt ska arbeta med religiösa aktörer eller när de ska avbryta ett samarbete, de agerar istället från fall till fall.

– Det finns inga riktlinjer för när vi klipper samarbetet med en organisation. Vi menar att det är bättre att ha en dialog om man vill förändra och påverka, säger Charlotta Norrby. Om vi inte samarbetar kan vi inte förändra någonting.

Charlotta Norrby poängterar att Sida inte ska använda biståndsmedel för att propagera religiös tro, pengarna ska istället gå till organisationens utvecklingsarbete. Men bedömningen om organisationers värderingar överensstämmer med Sidas är inte alltid lätt.

– Ska vi samarbeta delvis med dem som håller med om vissa frågor, eller endast med dem som håller med om allt? Det är svårt, Sida har inget generellt svar på det.

Isabel Gustafsson