Go to main navigation

Näringslivsbistånd

Sida vill öka stöd genom företag

Utvecklingssamarbete med näringslivet borde vara lika naturligt som att stödja regeringar eller organisationer, anser Sida. Myndigheten skulle gärna se att EU höjer takbeloppet för stöd till företag, skriver tidskriften Development Today.

Förra biståndsministern Gunilla Carlsson bad för tre år sedan Sida att utveckla nya sätt att samarbeta med näringslivet. Under en period dessförinnan hade den privata sektorns roll i det globala utvecklingssamarbetet snarare begränsats, allt eftersom OECD:s givarländer kommit överens om att avbinda biståndet.
Sida arbetar idag med olika sätt att samfinansiera projekt med företag som är verksamma i utvecklingsländer.

– Aktörer inom den privata sektorn borde vara lika relevanta partners (för Sida) som civilsamhället eller regeringar, säger Anna Rosendahl, chef för Sidas enhet för samarbete med näringslivet, till Development Today.

Hon påpekar att biståndet till många fattiga länder generellt minskar eller ligger stilla. Samtidigt ökar investeringarna snabbt och är en drivkraft i många av Sidas samarbetsländer.

Två exempel på företagssamarbeten är de mekanikerutbildningar Sida startat tillsammans med Volvo i Etiopien och Scania i Irak. Företagen erbjuder praktik och utrustning och får tillgång till kvalificerade personer att anställa. Att hitta kompetent personal är ofta ett stort problem för företag som vill etablera sig i Afrika, enligt Anna Rosendahl.
Utbildningarna får dock aldrig binda deltagarna till det medfinansierande företaget – de måste alltid få ett examensbevis och vara fria att söka jobb var de vill.

Nu planerar Sida liknande projekt med Volvo i ett tiotal länder. I Etiopien har Sida och Volvo initialt satsat ungefär 35 miljoner kronor tillsammans.

– Tumregeln är att Sida och företaget delar femtio-femtio på kostnaderna, men en del av företagets bidrag kan vara expertis, säger Anna Rosendahl. 

Ett av Sidas program för stöd till affärsutveckling är Innovations Against Poverty, IAP. Företag och andra aktörer kan ansöka om bidrag för att täcka upp till halva kostnaden för att testa en produkt eller tjänst.
Sida följer idag strikt EU:s regel att ett företag maximalt kan få 200.000 euro i statligt stöd under en treårsperiod. Myndigheten skulle gärna se att taket höjdes, vilket skulle göra samarbeten intressantare för större företag.

Sverige har som ambition att från och med nu integrera näringslivsbistånd i alla sina strategier, enligt Anna Rosendahl.

Anna Petersson Backteg