Go to main navigation

Efter kritiken

Sipris direktör och ordförande avgår

Tilman Brück lämnar posten som direktör på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri. Även ordförande Göran Lennmark avgår. Institutet anmäldes tidigare i vår av fackförbunden ST och Saco-S eftersom många av de anställda haft stressrelaterade problem.

När det i april kom fram att arbetsmiljön på Sipri fått personalen att må dåligt anmälde fackförbunden ST och Saco-S institutet till arbetsmiljöverket. Enligt fackförbunden ska den dåliga arbetsmiljön ha berott på Sipris ledning.

Styrelsen själv förklarade att institutet tvingats att vidta åtgärder på grund av ett finansiellt underskott. Åtgärderna ledde till att en femtedel av personalstyrkan fick gå samt att förmåner och arbetsvillkor ändrades, skriver Svenska Dagbladet.

Nu har Spiris ledning och direktören Tilman Brück gemensamt beslutat att han ska lämna sin post den 30 juni. Ordförande Göran Lennmark meddelar att även han kommer avgå.

Tilman Brück utnämndes till direktör i januari 2012 för att modernisera och stärka Sipris akademiska ställning. Hans uppdrag gick även ut på att lägga ett utvecklingsekonomiskt perspektiv på fred och säkerhet i institutet.

Sipris styrelse kommer tills vidare att ledas av vice ordförande Jayantha Dhanapala från Sri Lanka. En internationell expert ska få i uppdrag att se över Sipris organisation.

Stina Bergdal