Go to main navigation

Regeringsbeslut

Sverige byter till omdiskuterade biståndsmål

Under ett möte på förmiddagen den 13 mars fattade regeringen beslut om att anta den biståndspolitiska plattformen. Den slutgiltiga versionen presenteras i nästa vecka och sedan går den som en skrivelse till riksdagen.

Beslutet om en ny så kallad biståndspolitisk plattform klubbades i dag under ett regeringssammanträde. Plattformen kommer att bli ett centralt dokument för styrningen av det statligt finansierade biståndet och vilka resultat det ska uppnå.

Plattformen, som är två år försenad, har varit omdiskuterad in i det sista. Flera tunga remissinstanser har framfört kritik och synpunkter på dokumentet. Bland annat anser Statskontoret att dokumentet inte tillräckligt tydligt poängterar mottagarländernas ägarskap.

Även den politiska oppositionen är kritisk till dokumentet. Redan för ett par veckor sedan deklarerade Socialdemokraterna och Miljöpartiet  att de tänker riva upp plattformen om de kommer till makten i höst. Den slutgiltiga versionen av plattformen är ännu inte offentlig men kommer att publiceras i nästa vecka. Därefter skickas plattformen som en skrivelse till Riksdagen, men de folkvalda kommer inte att få möjlighet att påverka dokumentet.

Nils Resare