Go to main navigation

Biståndet

Alliansen splittrad om Palestinabiståndet

Synen på Hamas splittrar den svenska regeringen. Det har lett till att den så kallade resultatstrategin för de palestinska områdena är kraftigt försenad. Regeringen har inte kunnat enas och förhandlingarna förs nu på partiledarnivå.

Sveriges resultatstrategi för de palestinska områdena, som ska ligga till grund för de kommande årens bistånd, skulle ha godkänts av regeringen i slutet av 2013. Men inget beslut har kommit vilket gör det svårt för Sida att ingå långsiktiga biståndsavtal i området.
Haken tycks vara synen på den palestinska organisationen Hamas. Folkpartiet har svårt att acceptera den palestinska enhetsregeringen som stöds av både Fatah och Hamas. För folkpartiet är det viktigt att Hamas erkänner staten Israels existens.

Folkpartiets Fredrik Malm, som är medlem av utrikesutskottet, vill inte diskutera vad förseningen av resultatstrategin beror på. Men han tycker att det är problematiskt om Hamas skulle komma till makten vid ett val i de palestinska områdena. Däremot ställer han sig bakom EU:s rådsslutsatser om en palestinsk stat.

Även Kristdemokraterna vill avvakta med strategin. Desirée Petrus, partiets utrikespolitiske talesperson, vill först se vad det blir för regering som kommer till makten i de palestinska områdena.

– Vi vill se vad de står för och hur de kan hantera det svenska biståndet, säger hon.


KD och FP gör därmed en annan bedömning än både USA och EU, som har välkomnat den palestinska enhetsregeringen och kommer att ge bistånd. Enligt källor till OmVärlden har den svenska regeringen också fått information om vad enhetsregeringen står för och det finns inga nya uppgifter att invänta.

Johan Schaar, som är chef för det svenska biståndet i de palestinska områdena vid Sveriges generalkonsulat i Jerusalem, anser att det brådskar att få fram en ny biståndsstrategi. Den gamla är från 2008 och situationen i området har förändrats mycket sedan den skrevs.

– För oss tar det tid att förbereda nya insatser när en ny strategi väl är på plats. Om det är stora förändringar kan det ta upp till ett halvår. Vi behöver en klar och tydlig vägledning vad Sverige vill med biståndet, säger han.

Nils Resare