Go to main navigation
Valstugor 2014

Valstugor hösten 2014.

Foto: Håkan Dahlström/Flickr

ENkät

Biståndet i nya valrörelsen

De biståndspolitiska talespersonerna gör sig redo för extra val. Här är en lista på områdena de olika partierna kommer att prioritera. 

OmVärlden har frågat alla riksdagspartiernas biståndspolitiska talespersoner vilka bistånds- och utrikesfrågor de kommer att driva om det blir en ny valrörelse. Alla partier utom Moderaterna har svarat.

Kenneth G Forslund (S)

Sverige ska ta sitt ansvar och anslå pengar utöver den traditionella enprocentsnivån. De ska gå till klimatsatsningar, till exempel påfyllnad av den Gröna fonden. Sverige ska inte gå med i Nato.

Pernilla Stålhammar (MP)

– En stark grön klimat- och utrikespolitik som värnar allas lika rätt och som konsekvent driver arbetet för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. I detta är det viktigt att vi bidrar med additionella medel till gröna klimatinvesteringar i utvecklingsländerna och att biståndet ligger kvar på 1 procent av BNI. Vi har initierat ett arbete med att se över vad som egentligen ligger i avräkningarna och vill att dessa ska minska framöver. 

Hans Linde (V)

– Jag vågar påstå att vi kommer att fortsätta driva frågor om feminism och vapenexport. Vi vill att minst tio procent av biståndet går till SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och vi vill förbjuda vapenexport till diktaturer.

Kerstin Lundgren (C)

– Vi har ännu inte hunnit landa i om vi ska göra något nytag. Vi har en grund i vårt gamla valmanifest och det pågår diskussioner om vi ska göra några förändringar men vi är inte klara med det än.

Birgitta Ohlsson (FP)

– Vi kommer fortsätta att driva frågor om demokrati, jämställdhet och respekten för mänskliga rättigheter. Flickors och kvinnors rättigheter ska genomsyra svensk biståndspolitik. En större del av biståndet bör riktas till att främja yttrandefrihet, pressfrihet och oberoende medier. Riktat bistånd bör i högre grad ge fria journalister utbildning i Sverige. Sverige bör verka för fortsatt skärpta sanktioner mot Ryssland och vi bör vidga vårt stöd till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i Ryssland. Vi kommer att driva frågan om ett svenskt medlemskap i Nato.

Sofia Damm (KD)

– Jag hoppas, och jag ska göra vad jag kan, för att få upp biståndsfrågan på agendan. Inom Kristdemokraterna vill vi satsa på demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kommer också att driva frågor kring vaccin och hälsa. Sedan tycker vi att PGU (politik för global utveckling) är jätteviktigt och vi vill tillsätta en bred utredning för att stärka PGU.

Julia Kronlid (SD)

– Vi kommer att driva ungefär samma frågor som tidigare. I vår budget har vi öronmärkt 3,6 miljarder till flyktinghjälp och vi har öronmärkta pengar till akuta kriser som till exempel ebola. I det långsiktiga biståndet vill vi satsa på vatten och sanitet samt jordbruk och vi vill bekämpa extrem fattigdom.

Anna Nilsson