Go to main navigation
Dhaka Dalarna

Utsikt över Siljan på den vänstra bilden, den högra är tagen i Dhaka, Bangladesh.

Foto: Anders (Rabulist) Flickr/iStock

NYHET

Dalarna får mer bistånd än Bangladesh

I år kommer rekordmycket biståndspengar att stanna i Sverige. De så kallade avräkningarna för flyktingmottagande gör att många svenska regioner tar emot mer pengar än de länder som får mest svenskt bistånd. Västra Götaland får till exempel betydligt mer pengar än Moçambique.

Regeringen har valt att räkna av hela 8,3 miljarder kronor från biståndsbudgeten för flyktingmottagande i Sverige under 2014. Pengarna ska täcka kostnaden för att ta emot den ökande strömmen av flyktingar under ett år i Sverige.  Genom att använda 2013 års siffror för flyktingmottagande i Sverige har OmVärlden kunnat räkna ut ungefär hur mycket biståndspengar olika svenska län beräknas ta emot i år.

Beräkningen visar att flera svenska län tar emot mer pengar än Sidas största samarbetsländer. Till exempel kommer Västra Götaland ta emot 1,2 miljarder kronor, det är mer än Moçambique, det land som idag tar emot mest svenskt bistånd.

De ökade kostnaderna för flyktingmottagande gör att regeringen har varit tvungen att dra ner på, eller senarelägga, planerade fattigdomsbekämpande insatser i utvecklingsländer och stöd till FN-systemet. Men exakt varifrån dessa pengar kommer att tas är ännu inte klart.

De stora avräkningarna för flyktingmottagande ställer också frågor om det bistånd som används i Sverige genomgår samma omfattande kontroll som de pengar som hanteras av Sida och enskilda organisationer i utvecklingsländer. Detta är något som den nya regeringen har sagt att den ska se över men ännu inte gjort.

Flera svenska företag som tillhandahåller bostäder för flyktingar har omsatt stora pengar under senare år på grund av de stora flyktingströmmarna. Enligt en genomgång av Affärsvärlden gör en rad olika riskkapitalister stora vinster på denna business. Mest av alla tjänar nöjesprofilen och entreprenören Bert Karlsson. Under 2014 beräknar han öka sin omsättning för flyktingförläggningar till en miljard kronor.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen, är en av dem som har kritiserat de stora flyktingavräkningarna. Hon önskar att regeringen var tydligare med vad den vill med biståndet.

– Vi vill ha en öppen transparent diskussion om biståndet. Grunden för biståndet är ju fattigdomsbekämpning så varifrån ska pengarna som stannar i Sverige tas? frågar hon sig.

Avräkningarna från biståndet följer OECD:s regler för hur biståndspengar får användas. Men Sverige är det land som i högst utsträckning använder sig av denna möjlighet.

I årets budgetproposition har regeringen beräknat att det kommer 79 000 flyktingar till Sverige. Enligt UD:s beräkningsmodell får regionerna ersättning för 244 dygn för varje flykting och varje dygn beräknas kosta 432 kronor per person. Det betyder att den totala kostnaden blir drygt 8,3 miljarder kronor, som alltså tas från biståndet.

Anna Nilsson och Nils Resare.


 

                            Jämförelse i svenska kronor:                                           

Västra Götalands län                               Moçambique     

Total kostnad: 1,2 miljarder kr                    762 miljoner kr

 

Gävleborgs län                                         Kenya   

Total kostnad: 411 miljoner kr                    407 miljoner kr

 

Dalarnas län                                             Bangladesh

Total kostnad: 280 miljoner kr                   239 miljoner kr

 

Blekinge län                                             Kambodja

Total kostnad: 223 miljoner kr                   219 miljoner kr

 

Hallands län                                             Sudan och Sydsudan

Total kostnad: 223 miljoner kr                   210 miljoner kr

 

Fotnot

Siffrorna:

Totalt antal dygn för flyktingarna i Sverige :19 276 000 

Total kostnad: 8 327 232 000 kronor