Go to main navigation
Gruvindustri

Barn leker vid avfallsdammar som uppstått genom gruvdrift i Morococha i Peru.

Foto: Milagros Salazar/IPS

NYHET

Dålig insyn bland företag i utvinningsindustrin

Det finns stora luckor när världens största företag publicerar information om sina verksamheter, enligt Transparency International. Särskilt gruvindustrin uppfyller inte kraven på insyn.

Transparency International som arbetar med att kartlägga korruption har i en studie undersökt 124 av världens största företag. Genom att använda information som är tillgänglig för allmänheten har organisationen rankat bolag efter åtgärder mot korruption, hur insynen är i den globala verksamheten och i dotterbolag samt insynen när det gäller finansiering av projekt i olika länder. 

Åtgärderna mot korruption har stärkts men insynen är bristfällig både när det gäller globala verksamheter och finansiering av projekt och land-för-landrapportering, som kan vara ett verktyg för att upptäcka skatteflykt och stöld ur statskassan. Av de 124 företagen saknar 50 bolag land-för-landrapportering, som anses vara en grundbult i arbetet för transparens. Enligt uppgifter från den Washington-baserade organisationen Global Financial Integrity gick utvecklingsländer miste om 44 biljoner kronor mellan 2001 och 2011 till följd av skatteflykt och bedrägerier. 

När kartläggningen presenterades i onsdags påpekade Transparency Internationals ordförande, José Ugaz, att multinationella företags inflytande i dagens globala ekonomi är lika stort som några av världens största länder.

– Med större ekonomisk makt kommer ett större ansvar. Företags dåliga agerande ger upphov till korruption som orsakar fattigdom och instabilitet, säger han. 

Generellt sett klarar sig brittiska företag bäst i jämförelsen, medan kinesiska och även asiatiska företag i stort klarar sig sämst. Den amerikanska tekniksektorn får hård kritik för sin brist på transparens. 

– Att mobilisera inhemska resurser ses som avgörande för ekonomisk utveckling. Land-för-landrapportering skulle göra det möjligt för medborgare i utvecklingsländer att avgöra om de transnationella företagen betalar skatt i proportion till den verksamhet som bedrivs i länderna. Bristen på information ger anledning till misstanke, säger Koen Roovers, rådgivare vid det globala nätverket Financial Transparency Coalition som finansierat Transparency Internationals studie. 

USA, EU och Kanada har de senaste åren godkänt krav på transparens för multinationella företag inom råvarusektorn vilket innebär att företag inom gruv- och utvinningssektorn måste redogöra för projekt och betalningar till utländska regeringar. I USA har införandet av kraven på redogörelser från bolag dock fördröjts av industrin. De nya kraven inom EU kan komma att träda i kraft i mitten av nästa år och i Kanada kan det ske ännu tidigare. Enligt kampanjorganisationen Publish What You Pay står amerikanska och europeiska gruvbolag för 65 procent av den globala gruvsektorns inkomster. 

Samtidigt varnar Transparency International för att utvinningsföretagen inte är redo att följa de nya bestämmelserna. Även om land-för-landrapportering infördes först inom utvinningssektorn har de 19 olje- och gasföretagen i studien endast redovisat i genomsnitt 10 procent av det som krävs, uppger Transparency International. Sex företag inom sektorn redovisade inga uppgifter alls. Det norska oljebolaget Statoil var bäst i jämförelsen och redovisade 66 procent av de uppgifter som krävs. Även de indiska bolagen Oil & Natural Gas Corporation och Reliance och det australisk-brittiska gruvföretaget BHP Billiton, som enligt vissa beräkningar är världens största gruvbolag, rankades högt i jämförelsen. 

– Industrins motstånd mot den här typen av reglering har varit ganska starkt så det är inte förvånande att företagen inte frivilligt lämnar ut uppgifterna. Även om det finns några mindre aktörer som tagit viktiga steg i den riktningen så har de stora aktörerna definitivt inte gjort det. Det ska bli intressant att se hur det ser ut om ytterligare två år, säger Alexandra Gillies, vid tankesmedjan Natural Resources Governance Institute. 

I veckan möts G20-länderna i Brisbane i Australien och då väntas nya regler godkännas för land-för-landrapportering, vilket skulle omfatta multinationella företag. 

Alexandra Gillies framhåller att det även är viktigt att avtal blir offentliga eftersom det är svårt att göra jämförelser utan att veta hur överenskommelser ser ut. Hittills har Liberia, Guinea och Kongo-Kinshasa och några ytterligare länder gjort avtal inom utvinningsindustrin tillgängliga för allmänheten. 

Carey L. Biron