Go to main navigation
Rapport MUL

Professor Francis Matambalya från Nordiska Afrikainstitutet presenterade rapporten under ett seminarium på Sida.

Foto: Anna Nilsson

NYHET

De fattigaste länderna når inte millenniemålen

Millenniemålen kommer inte att uppnås i de minst utvecklade länderna. För att omvandla ekonomisk tillväxt till humanitär utveckling måste långsiktiga satsningar bland annat göras på infrastruktur, hälsa och utbildning, enligt en ny rapport från FN.

Nästan inget av världens minst utvecklade länder, de så kallade MUL-länderna, kommer att klara av att nå FN:s millenniemål innan slutet av 2015. Av de 48 länder som klassas som MUL är det endast Laos som kommer att klara alla de sju mål som riktar sig till utvecklingsländerna. Samtidigt är sju av de tio ekonomier som växer starkast i världen MUL-länder.

En rapport från FN:s handel- och utvecklingskonferens undersöker varför millenniemålen inte uppnås i dessa länder. Professor Francis Matambalya från Nordiska Afrikainstitutet presenterade rapporten under ett seminarium på Sida.

Trots växande ekonomier har många MUL-länder inte lyckats skapa arbetstillfällen, social välfärd, infrastruktur och annat som behövs för en hållbar humanitär utveckling. Francis Matambalya förklarar att det finns goda möjligheter för till exempel bönder att göra en vinst på ett privat plan, men om det saknas förutsättningar för att utveckla jordbruket, förbättra boendet, hälsan och utbildningen till barnen, leder det ändå inte till en långsiktig utveckling för människorna på landsbygden.

MUL-länderna fastnar i en ond cirkel av fattigdom då de har vad som behövs för dagen men saknar medel för att utveckla hållbar produktion. Francis Matambalya menar att utlovat bistånd som aldrig betalas ut är ett av problemen.

– De fattigaste länderna är gisslan i den globala ordningen, men vi vet att de som får hjälp att utvecklas lyckas, säger han.

Enligt rapporten kommer det att krävas en grundlig strukturell omvandling i MUL-länderna för att på allvar bekämpa fattigdomen - men rapportörerna poängterar att det kommer att bli svårt. I millenniemålen saknades riktlinjer för hur ekonomisk tillväxt skulle kunna omvandlas till humanitär utveckling och det är något som måste arbetas fram i Post 15-agendan som ska ersätta millenniemålen.

Ett sätt att skapa strukturell omvandling är att utveckla lokala ekonomier och skapa nya marknader. På landsbygden är ekonomin nästan uteslutande baserad på jordbruk. Enligt rapporten bör man där satsa på att engagera kvinnor i entreprenörskap som ligger utanför jordbruket. Det breddar ekonomin och får in kvinnor i arbetslivet vilket både ökar sysselsättningen och ger kvinnor större möjlighet att påverka sina liv. Att få in kvinnor i entreprenörskap ses som avgörande för att utveckla och förändra ekonomierna.

Rapportens slutsats är att rika och fattiga länder gemensamt måste samordna insatser för en hållbar framtid. Dessa insatser är framför allt:

  • Träffa överenskommelser om effektiva och rättvisa globala svar på klimatförändringarna.

  • Åtaganden om stöd till de minst utvecklade länderna måste genomföras.

  • Skapa utvecklingsvänliga internationella finans- och handelssystem.

Rapporten lägger också stor vikt vid att ta itu med förlusten av intäkter genom skatteparadis, skattekonkurrens och felaktiga prissättningar som överförs från land till land.

– Post 15-agendan måste vara mycket mer ambitiös än millenniemålen och det är i de minst utvecklade länderna som vi kommer att se om vi lyckas eller ej, säger Francis Matambalya.

Anna Nilsson