Go to main navigation
BAE Systems

Stridsfordon 90, som tillverkas av Hägglunds/BAE i Örnsköldsvik, är en av de största exportframgångarna för svensk försvarsindustri.

Foto: BAE Systems

NYHET

Diktaturer beräknas köpa svenska vapen för 104 miljarder

Den så kallade KEX-utredningen, som ska införa striktare regler för vapenexport till diktaturer, är försenad och ledamöterna är oeniga. Vissa oroar sig för att ett exportförbud skulle drabba den svenska vapenindustrin. Om regelverket skärps kan vapenföretagen gå miste om mer än 104 miljarder kronor på tio år.

Den 15 december skulle den så kallade KEX-utredningen, som ska skärpa reglerna för svensk vapenexport till diktaturer, vara färdig. Men en rundringning som OmVärlden har gjort visar att de parlamentariska ledamöterna knappt har börjat diskutera de brännande frågorna ännu. Än så länge har kommittén bara släppt en delrapport som behandlar några frågor som anses vara okontroversiella.

Kommittén har nu fram till den 15 april på sig att få fram en utredning vars syfte är att skärpa kontrollen av vapenxport till icke-domkratiska stater. Men flera av ledamöterna tvivlar på att de kommer att lyckas.

– Förutsättningarna att komma överens i den övergripande frågan om hur regelverket ska skärpas är rätt dåliga. Vi har till och med varit oeniga om regelverket alls ska skärpas, säger Lars Ohly som är en av ledamöterna i kommittén.

En orsak till att vissa politiker tvekar är att den svenska vapenindustrin tydligt har markerat att ett striktare regelverk kommer stå dem mycket dyrt. Därmed hotas jobb och skatteinkomster i Sverige.

Just de marknader där det saknas demokratiska regeringar anses vara särskilt lukrativa för vapenföretagen. I sina remisser till KEX-utredningen hävdar bland annat Hägglunds, Saab och Bofors att exporten är nödvändig för deras överlevnad eftersom det svenska försvaret inte längre enbart beställer deras vapen.

Som en del av KEX- utredningen har UD också beställt en beräkning av hur mycket ett striktare regelverk skulle kosta de svenska vapenexportörerna. Enligt den beräknas den svenska exporten till de mest auktoritära vapenköparnationerna uppgå till 20 miljarder kronor på tio år.  Bland dessa länder finns militärdiktaturen i Burma och länder som Jemen och Saudiarabien.

Om man även räknar in halvdiktaturer och bristfälliga demokratier, som Colombia, Thailand och Irak kommer Sverige gå miste om över 104 miljarder kronor på tio år, enligt beräkningen som har gjorts av försvarsanalysföretaget IHS/Janes.

Désirée Pethrus, som är KD:s representant i utredningen, anser inte att det ska finnas några näringspolitiska hänsyn när man skapar det nya regelverket.

– För oss har det varit viktigt att vi håller oss till direktivet, vi ska införa striktare regler och vi ska skapa transparens. Vi måste därför lägga några förslag som gör skillnad, säger hon.

Samtidigt har KD hävdat att det är viktigt att Sverige behåller en egen försvarsindustri – en ståndpunkt som även finns hos flera andra partier i utredningen.

Flera av ledamöterna är samtidigt oroliga för att industrins argument kommer att väga allt för tungt i utredningen. Enligt Lars Ohly är det dock inte kommitténs uppdrag att ta sådana hänsyn.

– Det är rimligt att anta att företagen kommer att förlora pengar om restriktionerna blir hårdare. Men det menar jag är irrelevant eller betydligt mindre viktigt än att vi fullföljer vårt uppdrag och ser till att Sveriges anseende inte skadas i den typen av affärer som Saudiaffären avslöjade, säger han.

Nils Resare