Go to main navigation

nyhet

Dramatisk nedskärning av svenskt bistånd

Regeringen måste skära ner det svenska biståndet med ytterligare 515 miljoner kronor. Det blir följden av att utrikesutskottet antagit ett betänkande som innebär att regeringen måste följa alliansens budget.

Den plötsliga nedskärningen av biståndsbudgeten har att göra med Sveriges bidrag till FN:s klimatfond, den Gröna fonden. I regeringens budget låg anslagen till fonden utanför biståndsbudgeten. Men när nu alliansens budget gäller måste pengarna, drygt 515 miljoner kronor, tas från biståndet.

Biståndsminister Isabella Lövin trodde så sent som i förra veckan att hon skulle kunna senarelägga utbetalningen till fonden och därmed slippa göra dramatiska nerskärningar av biståndet. Men i och med ett beslut i utrikesutskottet i förra veckan stod det klart att nedskärningarna måste påbörjas direkt.

Orsaken är att klimatinvesteringarna i utvecklingsländerna anses vara en förutsättning för att skapa det förtroende som behövs för att få till ett klimatavtal i Paris nästa år.

För biståndsminister Isabella Lövin är detta ett stort nederlag eftersom hon, liksom många utvecklingsländer, hade velat att klimatpengarna inte skulle tas från det ordinarie biståndet.

– Istället för att investera i framtiden måste vi nu dra ner. Det är djupt olyckligt och visar tydligt att alliansen inte tar vår tids ödesfråga på allvar. Beskedet är en kalldusch och ger helt fel signaler till utvecklingsländerna, säger hon.

Biståndsministern får medhåll av utrikesutskottets ordförande Kenneth G Forsberg.

– Biståndet hade en tuff situation redan tidigare eftersom kostnaderna för asylsökande har ökar mycket. Vi har redan gått hårt fram i biståndsbudgeten. I princip har alla verksamheter har fått känna på nerdragningar, säger Kennet G Forslund.

Nils Resare