Go to main navigation

Internet

E-diplomatin har bara börjat

Från och med februari 2013 skulle alla svenska utlandsmyndigheter vara aktiva på Twitter och Facebook. Det nya greppet kallas e-diplomati och har på flera plan förändrat vad det innebär att vara diplomat. Den nya antologin Diplomat i dag handlar om ett yrke i förändring.

Boken var utgångspunkt för ett seminarium på Utrikespolitiska institutet. Diplomat i dag (utgiven av förlaget Atlantis) är en antologi som innehåller texter skrivna av 16 personer som alla har erfarenhet av diplomatiskt arbete. Deras olika berättelser ska ge större förståelse för vad de gör, hur de gör det och varför. Redaktörerna Jenny Lennung Malmqvist och Helena Gustavsson, som även de är diplomater, bestämde sig för att göra boken för att ge en uppdaterad bild av yrket.

Syftet med att i början av 2013 införa e-diplomati på alla svenska ambassader var att Sverige skulle ligga i framkant med den nya tekniken. I början var många ambassader dåliga på att använda sina sociala mediekonton och när de gjorde det blev resultatet ofta taffligt. Det ledde till att det hela ifrågasattes, till exempel i artiklar i Svenska dagbladet.

Metoden är fortfarande ny och balansgången mellan att göra en analys och att uttrycka en åsikt kan vara svår på 140 twittertecken – speciellt som allt som uttrycks av diplomater representerar den svenska staten.

Men inställningen till sociala medier är trots allt positiv bland de 16 skribenterna i boken.

– Den nya tekniken som möjliggör omedelbar kommunikation och dialog är en möjlighet för Sverige att visa att vi tror på transparens. När vi väljer att berätta hela bilden bidrar det till att vi får hög trovärdighet, säger Tommy Strömberg, biträdande bemanningschef vid Utrikesdepartementet och en av bokens skribenter.

Enligt Jenny Lennung Malmqvist, ambassadråd vid EU-representationen i Bryssel och en av bokens redaktörer, är Sverige unikt på att vara aktivt på så många olika nivåer.

– Jag själv är inte i framkant när det gäller tekniken och till en början var jag fundersam och ifrågasatte den. Men tekniken har inte bara utvecklats utåt utan även inåt. Man är online hela tiden, vilket har förändrat yrket. Jag själv märker till exempel att kollegorna i Stockholm numera är mer insatta i det operativa EU-arbetet än förr, säger hon.

En annan utveckling inom yrket är balansen mellan familjen och karriären. Det blir allt vanligare att båda föräldrarna i en familj har en yrkeskarriär, vilket har krävt att arbetsledningen tar hänsyn till diplomaternas familjeförhållanden.

– Det har blivit viktigare att vara lyhörd som personalchef, men även här har den tekniska utvecklingen spelat en viktig roll. Det har blivit lättare att hålla kontakten även om man bor i ett annat land än sin familj, och billigare resor har gjort det lättare att ha en bas hemma, säger Tommy Strömberg.

Enligt bokens författare till kapitlet om Twiplomati, Johanna Strömquist, finns det ingen tvekan om att e-diplomati framöver kommer ingå i den diplomatiska utbildningen.

Stina Bergdal