Go to main navigation
FN

FN:s fredsbevarande styrkor i byn Yuai i Sydsudan.

Foto: Jared Ferrie/IPS

NYHET

FN synar fredsbevarande operationer

En ny expertgrupp som ska utvärdera FN:s fredsbevarande insatser har tillsatts av FN. Gruppen leds av fredspristagaren, politikern och frihetsledaren José Ramos-Horta från Östtimor. 

Den nya gruppen har uppdraget att utveckla sätt att samordna fredsbevarande operationer och FN:s politiska uppdrag. Insyn och ansvarsutkrävande är andra viktiga frågor som de kommer att behöva ta itu med, särskilt mot bakgrund av uppgifterna om en ofullständig rapportering från FN:s fredsbevarande styrkor om massvåldtäkter i Tabit i Darfur i slutet av oktober i år. 

Enligt José Ramos-Horta belyser de allvarliga händelserna behovet av förändringar i det fredsbevarande arbetet. 

– FN får inte dra sig undan ansvaret att berätta om vad som sker på olika platser. Annars bidrar vi till straffriheten, säger han.

När expertgruppen presenterades den 31 oktober blev det klart att endast tre medlemmar var kvinnor. Efter hård kritik och hänvisning till resolutioner som uppmanar till att stärka kvinnors roll i fredsbyggande åtgärder utsåg FN-chefen Ban Ki-Moon ytterligare tre kvinnor i måndags. 

José Ramos-Horta menar att kritiken varit berättigad. Utnämningen av Radhika Coomaraswamy till gruppen kan betraktas som ett visst erkännande av behovet att stärka och skydda kvinnors och flickors rättigheter och säkerhet i krigssituationer. Radhika Coomaraswamy har tidigare varit FN:s särskilda sändebud för barn i väpnade konflikter. 

– Vi kommer även arbeta i nära samarbete med UN Women och ta intryck från kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade områden, tillägger José Ramos-Horta. 

UN Women är en enhet inom FN som arbetar för jämställdhet mellan könen. 

Det har påpekats att expertgruppen saknar representanter från länder som Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken och Sudan där till synes svårlösta konflikter har inneburit stora utmaningar för FN:s fredsbevarande styrkor de senaste åren. 

José Ramos-Horta har medlat i Guinea-Bissau och har även erfarenheter från FN:s fredsbevarande arbete i hemlandet Östtimor. Han menar att brist på lokalt ledarskap och avsaknad av samarbete med lokala myndigheter lett till att svåra konflikter fortsatt. 

José Ramos-Horta säger att det skulle behövas permanenta FN-styrkor under generalsekreterarens befäl som snabbt kan skickas ut vid kriser. I Östtimor hade det behövts 2006 när våldet åter blossade upp, förklarar han. Civilsamhället kräver snabba insatser i och med att många nu har bättre tillgång till information än förr. 

– Det internationella samfundet kräver att FN ingriper snabbare och mer effektivt för att sätta stopp för konflikter, säger José Ramos-Horta. 

Permanenta styrkor skulle dock innebära nya utmaningar när det gäller finansiering. 

Konflikter blir allt mer komplexa men sedan kalla krigets slut har antalet människor som dödas i krig minskat varje år. Under samma period har FN:s fredsbevarande insatser utökats. 

FN:s politiska uppdrag som är elva till antalet saknar för närvarande tillräcklig finansiering och kostnaderna för de fredsbevarande styrkorna fortsätter att stiga och budgeten för dessa uppgår till motsvarande 52 miljarder kronor för 2014-2015.

 

Lyndal Rowlands/IPS