Go to main navigation
FN Haiti

Haiti drabbades av koleraepidemin mindre än ett år efter den katastrofala jordbävningen.

Foto: Jeroen Oerlemans/Panos Pictures

NYHETER

FN inför rätta för koleraspridning på Haiti

Under torsdagen inleder en domstol i New York muntliga förhandlingar om FN kan åberopa sin immunitet för sin roll i samband med att en koleraepidemi bröt ut på Haiti 2011. FN har hittills avvisat alla skadeståndskrav från de drabbade med hänvisning till immuniteten.

Mindre än ett år efter den förödande jordbävningen på Haiti utbröt en av världens värsta koleraepidemier. 3 500 personer dog inom loppet av tre månader. I dag, fyra år senare, uppgår antalet döda i kolera till mer än 8 500 och antalet insjuknade överstiger 700 000. Det betyder att nära var tionde haitier har drabbats av kolerasmittan. Och faran är inte över.

– Epidemin pågår ännu, även om den har mattats av betydligt. För första gången sedan 2010 minskar antalet insjuknade dramatiskt i år, säger Oliver Schulz landansvarig på Haiti för Läkare utan gränser.

Kort efter utbrottet riktades misstankarna mot en fredsbevarande nepalesisk FN-styrka som anlänt bara någon vecka tidigare. 

Medicinska experter har i flera olika studier – varav en beställd av FN – klarlagt att den aktuella bakteriestammen var närmast identisk med en som samtidigt härjade i Nepal. Dessutom fanns allvarliga brister i lägrets provisoriska vattenledningssystem.

Förorenat avloppsvatten rann, enligt epidemiologerna, rätt ut i floden Meille – som mynnar i Haitis största flod, Artibonite. Konsekvenserna blev förödande.

Officiellt har FN varken erkänt sin skuld eller ersatt de drabbade. Inte heller har man inrättat den skiljedomstol – dit drabbade kan vända sig med klagomål och skadeståndskrav – som FN enligt sina egna stadgar ska erbjuda vid liknande konflikter.

– Det är oförsvarligt. FN måste lösa de problem man själv orsakat, säger Beatrice Lindstrom, talesperson för Institutet för rättvisa och demokrati i Haiti, IJDH.

Tillsammans med det internationella advokatsamfundet, BAI, krävde IJDH för tre år sedan att FN betalar skadestånd till de haitiska koleraoffren och bekostar uppbyggnaden av bättre vatten- och avloppssystem i landet.

Två år senare hade inget hänt. Då beslöt de båda organisationerna att dra FN inför domstol. I oktober i fjol lämnades stämningsansökan in till Southern District of New York Federal Court.

Målet koncentreras till fem haitier, vars fall man hoppas ska bli prejudicerande.

Domstolen i New York har delat upp stämningen mot FN i två delar. Den 23 oktober inleds muntliga förhandlingar om FN:s immunitet, därefter följer eventuellt själva målet – beroende på hur det går i de första förhandlingarna.

Inför ett besök på Haiti i juli 2014 beklagade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon koleraepidemin till AFP:

– Oavsett vilka de juridiska slutsatserna blir, så känner jag mig väldigt bedrövad. Det internationella samfundet, inklusive FN, har ett moraliskt ansvar att hjälpa det haitiska folket att hejda ytterligare spridning.

Uttalandet har tolkats som ett indirekt medgivande till offrens skadeanspråk.

 

Karolina Andersson