Go to main navigation
Jordbruk Bolivia

Svenskt bistånd har bland annat använts till stöd för Bolivianska jordbruk.

Foto: Neil Palmer CIAT, Wikimedia Commons

NYHETER

Fortsatt bistånd till Bolivia och Burkina Faso

Den förra regeringen beslutade att fasa ut det svenska biståndet till Bolivia och Burkina Faso. Men nu stoppas detta. I budgetförhandlingarna har regeringen och Vänsterpartiet gjort upp om att återuppta det långsiktiga samarbetet med de båda länderna.

Beslutet finns med i den budgetproposition som presenteras i morgon. Enligt Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Hans Linde, är det främst hans parti som har drivit på för att behålla biståndet till Burkina Faso och Bolivia.

– De här avvecklingarna avbryts nu tack vare vänsterpartiet. Om vi inte hade gjort upp med regeringen om budgeten är jag rädd att avvecklinga av biståndet till dessa länder hade fortsatt, säger Hans Linde.

Enligt vänsterpartiet var den förra regeringens beslut att avveckla samarbetet med Burkina Faso och Bolivia olyckligt eftersom det svenska samarbetet med dessa länder har varit framgångsrikt. Burkina Faso tillhör de fattigaste länderna i världen.

– Vi fick en känsla av att utfasingen till dessa länder snarare handlade om politiska bedömningar av regeringars färg än av var Sverige har ett mervärde och kan göra skillnad och nytta, säger Hans Linde.

Strax innan pressläggningen för detta nyhetsbrev kom beskedet att regeringen i Burkina Faso planerar en grundlagsförändring som innebär att presidenten kan bli omvald ytterligare en period. Enligt Hans Linde skulle det kunna innebära ett demokratiskt bakslag.

– Utifrån utvecklingen i landet kommer vi behöva fundera på i vilka former biståndet ska ges och vilka kanaler som ska användas. Vi och regeringen kommer att ha samråd om detta, säger Hans Linde.

 

Nils Resare.