Go to main navigation
Amisom

Foto: UN Photo/Stuart Price

SOMALIA

Fredsbevarande soldater utnyttjar utsatta kvinnor i Somalia

Soldater från Afrikanska Unionens fredsbevarande uppdrag i Somalia, Amisom, misstänks systematiskt ha våldtagit och sexuellt utnyttjat somaliska kvinnor och flickor i utbyte mot humanitär hjälp.

– I stället för att utföra sitt uppdrag och skydda huvudstaden Mogadishus mest utsatta grupper verkar en del av soldaterna ha orsakat mer lidande och utsatthet, säger Laetitia Bader på Human Rights Watch.

När Human Rights Watch under måndagen kom ut med sin rapport ”The Power These Men Have Over Us - Sexual Exploitations and Abuse by African Union Forces in Somalia” framgick det att somaliska kvinnor och flickor tvingats utföra sexuella tjänster på en del av de soldater från Afrikanska Unionen som befinner sig på uppdrag i Somalia. Soldaterna ingår i den fredsbevarande styrkan Amisom och uppges komma från Uganda och Burundi.

– Trots att organiserade sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande verkar förekomma på de ugandiska och burundiska Amison-baserna har väldigt lite gjorts för att komma åt problemet från Amisons och Afrikanska Unionens håll, säger Laetitia Bader som är en av författarna bakom rapporten.

 Många av de utsatta kvinnorna lever under svåra förhållanden i något av de flyktingläger för interflyktingar som finns i och omkring Mogadishu. De söker sig ofta till Amisoms baser i staden för att få vatten, medicin och pengar. Soldaterna har, enligt rapporten, i samband med detta våldtagit flera av kvinnorna – den yngsta ska bara ha varit 12 år.

Även gruppvåldtäkter som svårt skadat kvinnor ska ha förkommit på och omkring baserna. Efter våldtäkterna ska soldaterna ofta ha gett kvinnorna pengar eller annan hjälp för att på så sätt försöka få det att se ut som att våldtäkten i stället varit köp av sexuella tjänster.

I andra fall berättar kvinnorna att de vid flera tillfällen har tvingats ha sex med en eller flera soldater innan de får ta emot den hjälp de kommit till basen för, och i vissa fall har det sexuella utnyttjandet pågått under flera månader.

– Hur vissa av Amisoms soldater utnyttjar den medicinska hjälp som Amisoms erbjuder för att locka in kvinnor och flickor i denna typ av utnyttjande är särskilt alarmerande, menar Laetitia Bader.

 Underlaget för rapporten kommer från 21 djupintervjuer som Human Rights Watch gjort med drabbade kvinnor i Somalia, men även genom intervjuer med bland annat vittnen och militär personal.

– Vi är väldigt oroade och ser indikationer på att det verkliga antalet utnyttjade kvinnor är betydligt fler än de 21 vi talat med, säger Laetitia Bader.

Human Rights Watch menar att soldaternas aktiviteter framstår som rutinmässiga och organiserade, men trots det har endast två polisanmälningar gjorts. Kvinnornas oro för stigmatisering och repressalier gör att de ofta avstår från att anmäla när de utsatts för sexuella övergrepp.

Enligt Laetitia Bader krävs det starkare instrument för att reglera, anmäla, utreda fall av sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande på Amisoms baser.

– Amisom måste säkerställa att de inte bidrar till att redan utsatta grupper utsätts för ytterligare lidande i Somalia. Soldaterna måste veta att deras handlingar får konsekvenser och de drabbade behöver se att förövarna ställs till svar, säger Laetitia Bader.

Afrikanska Unionens ledning har i ett pressmeddelande avvisat kritiken. De menar att Human Rights Watch har dragit felaktiga slutsatser som grundas på ett för litet antal intervjuer med drabbade kvinnor. Rapporten ger enligt ledningen en felaktig bild av Amisom och det uppdrag som de utför. Kommissionen skriver vidare att ”anklagelserna kommer undersökas grundligt, och lämpliga åtgärder kommer att vidtas om de visar sig vara sanna”.

Sofia Fellbo