Go to main navigation

Näringslivssamarbeten

Hållbarhet har blivit big business

1+1=3. Så beskriver Volvos vd Olof Persson samarbetet mellan affärsverksamhet och hjälpverksamhet. Ett år har gått sedan Sidas nya nätverk med några av Sveriges största företag skapades. Samarbetet är vare sig enkelt eller oproblematiskt men enligt företrädarna nödvändigt för att möta de globala utmaningarna. Samtidigt visar det att hållbarhet har blivit en strategifråga på högsta nivå.

Nyskapande gemensamma projekt, kunskapsöverföring och en modell att sprida över världen. Så beskrivs samarbetet av företrädare för bistånd och näringsliv när arbetet i Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) firar ett år. Samtidigt dyker den gamla misstron mellan näringsliv och biståndsbransch fortfarande upp i debatten. Den misstänksamheten måste enligt deltagarna i nätverket mötas med resultat.

I gruppen ingår 26 företag och organisationer och arbetet sker på vd-nivå. Framförallt är det samarbetet sinsemellan som företagen lyfter fram som den största fördelen. Möjligheten till kunskapsöverföring och idéutbyte, att kunna göra projekt tillsammans eller agera bollplank.

På längre sikt skulle Sida kunna ta ett steg tillbaka, men idag betonas vikten av myndigheten som en möjliggörare med både kompetens och tillgång till internationella arenor.

– Sida har erfarenhet och nätverk så att vi kan förändra hela system. Det räcker inte för en så stor spelare att jobba på fabriksnivå, säger Helena Helmersson, hållbarhetschef på H&M som bland annat arbetar med att alla löntagare ska kunna förhandla, något som inte är självklart i en del produktionsländer.

Det arbetet måste upp på en industriell och nationell nivå menar hon.

Olof Faxander, vd på Sandvik, uttrycker det helt enkelt som att ensam inte är stark.

– Man får större genomslag och kraft med nätverket, säger han.

Det kan till exempel handla om att man som grupp har bättre förutsättningar i ett land med korruptionsproblem. Istället för att lämna en svår marknad kan man påverka i positiv riktning, menar han.

Möjligheten att utvidga kretsen av företag i nätverket och att även bjuda in civilsamhället har lyfts. Men initialt tror flera av företrädarna att en framgångsfaktor har varit just den begränsade gruppen. Det har skapat en unik möjlighet för samarbete och kunskapsutbyte.

– Det är lätt att snacka men för att nå konkreta resultat måste man kunna träffas. Att vara få har varit kraften, säger Sofie Gunolf, vd på Indiska.

Hon ser en helt annan öppenhet och transparens mellan företag och branscher idag än tidigare.

– Det finns en förståelse för att man kan hjälpa varandra, det är en drastisk förändring de senaste åren, säger hon.

När ledarna för några av Sveriges största företag träffas är det tydligt att de är övertygade om att det krävs samarbete för att lösa de globala utmaningarna. De är också överens om att hållbarhet är avgörande för kärnverksamheten.

– Långsiktigt som företag måste man driva de här frågorna, säger Olof Faxander.

Enligt Sarah McPhee, vd på SPP Liv Fondförsäkring. är arbetet med den här typen av frågor idag också mycket mindre PR-betingat än för fem år sedan, och genomsyrar nu affärsverksamheten.

– Vi letar efter trygga och värdeskapande investeringar och hållbarhet kommer att styra, säger hon.

Victoria Veres

De ingår i nätverket

Axel Johnson, Boliden, Elekta, Ericsson, Företagarna, H&M, ICA Gruppen, IKEA, Indiska, Investor, Löfbergs, Ratos, Sandvik, Scania, SKF, SPP, Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm Resilience Center (SRC), Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedfund, Systembolaget, Tele2, Tetra Laval Group, Unilever, Volvo Group. Källa: Sida

Gemensamma mål

I maj 2013 tog SLSD fram fyra områden där man skulle kunna spela en viktig roll:

– Skapa jobb med anständiga villkor

– Bekämpa korruption och oetiskt uppförande

– Minska miljöpåverkan och använda resurser på ett effektivare sätt

– Integrera hållbar utveckling i affärsmodeller och kärnverksamhet

Swedish Leadership for Sustainable Development