Go to main navigation
Dumpsterfood

Stora mängder ätbar mat slängs varje år.

Foto: Foerster, Wikimedia

Slängd mat kan mätta hungrande

FN:s mat- och jordbruksorgan, FAO, beräknar att 1,3 miljarder ton mat slängs varje år. Samtidigt är 850 miljoner kroniskt undernärda eller hungriga.

– Vi behöver få till en hållbar förändring av mat- och jordbrukspolitiken, säger Ren Wang som är biträdande generaldirektör för FAO.

 

Världens livsmedels- och jordbrukspolitik måste förändras, var budskapet från Ren Wang vid FN:s mat- och jordbruksorgan FAO, vid mötet som organiserats av den Rom-baserade organisationen Greenaccord. År 2014 har av FN utsetts till internationella året för familjejordbruk, men det är också ett år då stigande matpriser slagit hårt mot särskilt utsatta grupper. 

Ren Wang underströk att frågan om matsäkerhet har förblivit central - trots att världens matproduktion tredubblats sedan 1946, och trots att andelen undernärda i världen under de senaste 20 åren minskat, från 18,7 procent av världens befolkning till 11,3 procent. 

Samtidigt förslösas närmare en tredjedel av den mat som produceras i världen, vilket betyder att det inte nödvändigtvis finns ett behov av en ökad livsmedelsproduktion. Forskning visar att det globalt produceras tillräckligt med mat för att förse alla människor på jorden med 2 800 kalorier per dag. 

Gary Gardner vid miljöforskningsinstitutet Worldwatch Institute påpekar att även om det inte finns en direkt relation mellan den mat som slängs och att människor fortfarande hungrar - så är det tveklöst så att världens livsmedelssystem är orättvist. 


– I rika länder sker matslöseriet ofta i butikerna eller hemma hos konsumenterna, där massor av mat kastas bort, säger han. 

I fattiga länder går mat däremot oftast förlorad ute på jordbruken eller i producentledet.


– Där går mat oftast förlorad eftersom det saknas effektiva system för att transportera maten till förädlingsanläggningarna och ut till konsumenterna, säger Gary Gardner.

Enligt projektet Save Food, som drivs i samarbete med bland annat FAO och FN:s miljöprogram Unep, kastar konsumenter i världens rika länder årligen nästan lika mycket mat som nettoproduktionen i Afrika söder om Sahara. Save Food hävdar att bara en fjärdedel av den mat som går förlorad eller förslösas i världen skulle räcka till att försörja 870 miljoner människor med mat. 

I Europa har de stora mängder mat som slängs av varuhusen i vissa fall skapat stor ilska, i synnerhet i länder där det är förbjudet för människor att förse sig av den ratade maten. 

Den brittiska matkedjan Tesco har medgett att man bara under det första halvåret 2013 kastade närmare 28 500 ton mat. I hela Storbritannien bedöms 15 miljoner ton mat om året kasseras. I USA beräknas närmare 40 procent av den mat som produceras i landet gå i soporna, och varuhusen stod för en stor del av slöseriet. 

Gary Gardner vid Worldwatch Institute berättar om hur aktivisten Rob Greenfield cyklade över hela USA, och under resans gång helt kunde klara sig på mat som han hittade i matbutikers sopcontainrar. 

– Maten låg ofta i stora kartonger som inte ens hade öppnats - hela lådor med mat som av olika anledningar hade kastats, men som var fullt ätlig mat, säger Gary Gardner. 

Han menar att det vore bättre om varuhusen skänkte bort maten till exempelvis organisationer som driver gatukök - även om det bästa enligt honom vore att mindre mat kastades överhuvudtaget. 

Åtgärderna för att minska svinnet kan ibland vara ganska enkla. Vissa amerikanska företag som levererar mat till skolor har exempelvis upptäckt att matsvinnet minskar med en fjärdedel om eleverna istället för brickor till maten endast får en tallrik att förse sig med. 

A. D. McKenzie/ IPS