Go to main navigation
Isabella Lövin

Isabella Lövin (MP).

Foto: Miljöpartiet

NYHET

Budgetkrisen slår hårt mot biståndet

Budgetkrisen kan slå mycket hårt mot det svenska biståndet. Orsaken är det utlovade stödet på en halv miljard kronor till FN:s gröna fond. Biståndsminister Isabella Lövin kan tvingas ta pengarna till fonden från redan planerade biståndssatsningar.

Den rödgröna regeringen gick till val på att de inte skulle använda biståndsmedel till att betala det stora bidraget till FN:s klimatfond, den Gröna fonden. Men när nu alliansens budget blev framröstad finns det inga extra pengar till fonden. Biståndsminister Isabella Lövin riskerar därför att behöva göra dramatiska nedskärningar av biståndsbudgeten.

Enligt ministern är det för tidigt att helt avgöra vad som kommer att hända. Men hon hoppas kunna senarelägga utbetalningen till den gröna fonden för att rädda biståndet.

– Jag kan inte se att vi tvingas till att göra nedskärningar av biståndet. Men det är ännu lite tidigt att säga om vi kan skjuta upp betalningen till Gröna fonden eller inte, säger Isabella Lövin.

Men om det inte skulle gå att skjuta upp betalningen hamnar regeringen i en helt annan situation.

– Det skulle vara en oerhört otacksam uppgift för en rödgrön regering att tre månader fram till valet ge besked om nedskärningar på ytterligare en halv miljard kronor för redan intecknade biståndssatsningar, säger hon.

I den nu nedröstade rödgröna budgeten hade klimatsatsningarna finansierats med höjda skatter för höginkomsttagare och höjda miljöskatter. Inga pengarna skulle tas från biståndsbudgeten.

Hur känns det här?

– Jag känner en ilska över alliansens ovillighet att ta ansvar för landet. Detta är inte första gången vi har en minoritetsregering. Det hade inte varit omöjligt att hitta en överrenskommelse för alliansen, säger hon.

Kommer budgetproblemen att drabba fattigdomsbekämpningen?

– Under några månader kommer vi nu att behöva ägna mer tid till att bedriva valrörelse. Jag hade velat ägna min tid och kraft åt de stora internationella processerna som pågår om bland annat klimatet och post 2015-processen. Det är ett oerhört viktigt år som vi har framför oss. Jag vill inte tappa styrfart där. Men Sverigedemokraterna har lyckats skadeskjuta Sverige i de förhandlingarna nu, säger Isabella Lövin.

 

Nils Resare