Go to main navigation
Barnkonv

Vidyasagar Ramamurthy.

Foto: Lisa Hydén

Barns rättigheter

Klädjättens miljoner satte barn i skolan

I fem år har Unicefs barnrättsspecialist, Vidyasagar Ramamurthy, arbetat med ett projekt för att minimera barnarbete i södra Indien. Alla barn i regionen kan nu gå i skolan i stället för att arbeta – men problemet är ändå inte löst.

– Om vi frigör en grupp arbetande barn är det ingen garanti för att en ny grupp, från en annan del av landet, inte tas dit i stället, säger Vidyasagar Ramamurthy under ett Sverigebesök.

Den svenska klädkedjan H&M donerade år 2009 4,5 miljoner dollar till Unicef och projektet ”All for children”. Projektet sträckte sig över fem år och gick ut på att få bort barnarbetet inom bomullsproduktionen i delstaten Tamil Nadu i södra Indien.

Nu har fem år gått och Vidyasagar Ramamurthy berättar att projektet gett resultat. Indien har sedan tidigare gratis skola för alla barn men på grund av fattigdom har många barn tvingats att arbeta i stället för att gå i skolan. ”All for children” har erbjudit barnen skolstipendier och familjerna socialbidrag.

– Jag är glad över att alla barn i Tamil Nadu nu går i skolan. Nu kan vi fokusera på att förbättra utbildningen, övervaka skolsystemet så att barnen får den utbildning de har rätt till och att de behandlas väl i skolan. Vi försöker också involvera föräldrar att till exempel engagera sig och ställa krav.

Numera finns också ett parlament för barn där unga, och framför allt flickor, får lyfta de frågor de vill och föra fram åsikter och krav på förändring.

Att hålla barnen i skolan och borta från arbete i ett längre perspektiv kräver dock bredare insatser säger Vidyasagar Ramamurthy. Det måste skapas förutsättningar för familjerna att försörja sig utan barnens hjälp.

– Det är viktigt att fattiga familjer kommer i kontakt med statliga sociala skyddsorgan så att de slipper skicka barnen till arbete för att hjälpa familjen ekonomiskt.

Men att barnen från Tamil Nadu nu går i skolan betyder alltså inte att allt barnarbete upphört i delstaten.

– De tre lägsta kasterna i Indien utgör cirka 20 procent av befolkningen och trots allt som hänt i landet berövas dessa grupper fortfarande rätten till utbildning. Särskilt de grupper som bor i bergsområdena, eftersom de lever så isolerat. Skolan fungerar inte bra där och annan service är dålig, säger Vidyasagar Ramamurthy.

Barn tas från dessa områden och skickas till storstäderna. Ofta sätts de i tvångsarbete på grund av att familjerna är skuldsatta. Trots lagar som förbjuder barn under 14 år att arbeta, fortgår det alltså och Vidyasagar Ramamurthy menar att så länge de ekonomiska skillnaderna mellan delstaterna finns, och så länge stora delar av befolkningen betraktas som lägre stående, kommer det finnas barn i mer eller mindre påtvingat arbete.

– Om vi frigör en grupp arbetande barn i till exempel en fabrik så är det ingen garanti för att en ny grupp, från en annan del av landet, inte kommer dit i stället. Vad jag försöker säga är att det finns förutsättningar för att barnarbete och tvångsarbete kan fortgå i Indien. Ojämlikhet resulterar i arbetsrelaterat utnyttjande. Det är det här vi måste arbeta med.

Anna Nilsson