Go to main navigation

nyheter

Domstolen överväger FN:s immunitet

I torsdags inleddes domstolsförhandlingarna i New York där fem haitier ställer FN till svars för att ha orsakat den koleraepidemi som krävt tusentals liv i landet sedan 2011. FN har åberopat sin immunitet och domstolen ska nu ta ställning till om fallet kan drivas vidare.

Koleraepidemin tros ha orsakats av en fredsbevarande nepalesisk styrka som anlänt till bara någon vecka innan utbrottet. Medicinska experter har i flera olika studier klarlagt att den aktuella bakteriestammen var närmast identisk med en som samtidigt härjade i Nepal.

FN har hittills avvisat alla skadeståndskrav från de drabbade med hänvisning till organisationens immunitet.

Under de muntliga förhandlingarna lyssnade domaren, Paul Oetken, på båda sidors anföranden. Nu ska domstolen ta ställning till om FN:s immunitet gäller eller om fallet kan gå vidare.

– I ett stort fall, som detta, är det ett helt normalt tillvägagångssätt. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta innan domstolen fattat ett beslut, det kan ta veckor eller månader, skriver Beatrice Lindstrom, den advokat som för haitiernas talan, i ett mail till OmVärlden.

Beatrice Lindstrom arbetar för Institutet för rättvisa och demokrati i Haiti, IJDH, som tillsammans med det internationella advokatsamfundet, BAI, representerar de drabbade. Målet koncentreras till fem haitier, vars fall man hoppas ska bli prejudicerande.

– Vårt argument är att FN underlåtit att göra det möjligt för offren att få ersättning.

FN har rätt till immunitet, men bara om organisationen gör det möjligt för de drabbade att kompenseras, kommenterar hon.

Officiellt har FN varken erkänt sin skuld eller ersatt de drabbade. Inte heller har man inrättat den skiljedomstol – dit drabbade kan vända sig med klagomål och skadeståndskrav – som FN enligt sina egna stadgar ska erbjuda vid liknande konflikter.

FN företräds av en jurist från USA:s utrikesdepartement. Han hävdade i domstolen att FN:s immunitet är absolut och att den inte påverkas av hur organisationen ställt sig till offrens krav på skadestånd utanför rättsväsendet.

 I dag, fyra år efter kolerautbrottet, uppgår antalet döda i sjukdomen till mer än 8 500 och antalet insjuknade överstiger 700 000. Offren skördas än i dag, även om epidemin mattats av.

Det är ovanligt att fall som rör FN tas upp i domstolar. Beatrice Lindstrom från IJDH menar att det var en bedrift att få de muntliga förhandlingarna beviljades.

– Bara det var ett enormt steg på väg mot rättvisa. Vi tror att vi har stora chanser att vinna, skriver hon.

Anki Wood