Go to main navigation
Wolframitgruva Kongo

Wolframgruva i Kailo, Demokratiska republiken Kongo

Foto: Julien Harneis

NYHETER

EU riskerar bli centrum för handel med konfliktmineraler

Handel med sällsynta mineraler har länge finansierat lokala krigsherrar och gett bränsle till svårlösta konflikter. Nu vill EU begränsa importen av konfliktmineraler, men enligt människorättsorganisationerna är det nya förslaget tandlöst.

EU-parlamentet kommer i december att diskutera ett nytt lagförslag som ska göra det svårare för väpnade grupper i konfliktzoner att finansiera sin verksamhet genom försäljning av mineraler till EU-länder. Men den icke-statliga organisationen Global Witness och flera människorättorganisationer varnar nu för att förslaget är tandlöst, för svagt och riskerar att sätta EU i centrum för handeln med konfliktmineraler.

Både i USA och flera afrikanska länder finns regelverk som kräver att företagen genomför ursprungskontroller av importerade mineraler och sedan rapporterar informationen vidare till myndigheterna. Så ser inte det förslag som ska diskuteras i EU-parlamentet ut.

 – Förslaget innebär att företagens kontroller och redovisning av mineralernas ursprung är frivilliga. Studier visar att företag helt enkelt låter bli att kontrollera ursprung om de inte är tvingade att göra detta. För att uttrycka det drastiskt: det här lagförslaget kommer inte minska handeln med konfliktmineraler i någon större utsträckning, säger Michael Gibb från Global Witness.

Under 2013 stod EU för nästan en fjärdedel av den globala handeln med tenn, wolfram, tantal och guld- och ädelmetaller, enligt Global Witness studie. Trots det finns det inga kontroller av handeln och företagen behöver inte säkerställa att mineralerna inte finansierar beväpnade grupper och övergrepp på mänskliga rättigheter.

– Det är troligt att europeiska företag gynnas av handel med mineraler som fyller fickorna på väpnade grupper i länder som Kongo och Colombia, menar Audrey Gaughran på Amnesty International.

Organisationerna vill också att bland annat kol och diamanter ska finnas på listan över vad som ska kontrolleras. Dessutom bör regelverket innefatta produkter som innehåller mineraler, bland annat mobiltelefoner, bärbara datorer och bilar.

Enligt Global Witness kom över 70 procent av EU:s import av mobiltelefoner och bärbara datorer 2013 från Kina, som i sin tur importerade över 4 000 ton tenn, wolfram, tantal och guld från Colombia, Demokratiska republiken Kongo och närliggande länder. Med det nya förslaget kommer denna typ av import kunna fortsätta utan ursprungskontroller.

– Vi riskera att köpa produkter som innehåller konfliktmineraler utan att vara medvetna om det eller om vilka konsekvenser det får, menar Ed Zwick, regissör av filmen Blood Diamond och medlem i Global Witness rådgivande panel.

Organisationerna vill därför att ledamöterna av Europaparlamentet river upp förslaget och i stället ta fram bindande lagar som effektivt kan hjälpa till att tackla problemet.

– Ansvarsfulla ursprungskontroller borde inte vara frivilliga utan något som alla företag gör, menar Audrey Gaughran, Amnesty International.

Sofia Fellbo