Go to main navigation

NYHET

Krav på fler kvinnor i expertgrupp som utvärderar FN-styrkor

FN kritiseras nu hårt för att så få kvinnor ingår i en ny expertgrupp som ska utvärdera FN:s fredsbevarande insatser. Detta trots att FN har antagit resolutioner som uppmanar till att stärka och skydda kvinnors och flickors rättigheter och säkerhet i krigssituationer samt stärka kvinnors roll i fredsbyggande åtgärder.

I veckan har kvinnoaktivister från Mellanöstern, Nordafrika och Sydasien mötts i Turkiet för att diskutera den extremism och militarism som kvinnor möter. 

– Det är första gången som kvinnor från regionen samlats för att berätta om sina upplevelser efter extremistgruppen Islamiska statens framfart, bombningarna av Gaza och valet i Tunisien. Framför allt fokuserar mötet på kvinnors perspektiv, visioner och strategier för att hantera den nuvarande krisen och bekämpa extremism och militarism, säger Sanam Anderlini, grundare av International Civil Society Action Network, Ican, som arrangerat mötet och som varit med och arbetat fram FN-resolutionen 1325 om skydd för kvinnor i krig. 

Det är 14 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet. I resolutionen finns en uppmaning om att fokusera på hur konflikter drabbar kvinnor och att i högre grad engagera kvinnor i konfliktlösning och fredsbyggande arbete. 

Ican säger i ett uttalande att kvinnor utesluts från internationellt beslutsfattande trots bestämmelserna i resolution 1325. Stark kritik riktas mot FN sedan en ny expertgrupp tillsatts som ska ledas av fredspristagaren, politikern och frihetsledaren José Ramos-Horta från Östtimor, men där endast 3 av 14 personer som utsetts är kvinnor. Gruppen ska utvärdera FN:s fredsbevarande insatser. 

"Detta mönster måste brytas. Den jämställdhet du talar om kan endast uppnås om ytterligare åtta kvinnor utses till panelen," skriver Paula Donovan, vid organisationen Aids-Free World och den tidigare biträdande Unicefchefen Stephen Lewis i ett gemensamt brev till FN-chefen Ban Ki-Moon. Detta skulle innebära att expertgruppen skulle få lika många manliga som kvinnliga medlemmar. 


Om dagens sammansättning förblir oförändrad menar de att detta blir ett bevis för hyckleri och att det inte finns någon koppling mellan ord och handling. 

– Det stämmer, det är helt rätt, det är en låg siffra. Vi måste göra bättre ifrån oss. I det här fallet kan vi endast framföra en uppriktig ursäkt, säger FN:s språkrör Farhan Haq.

Sanam Anderlini vid Ican säger att resolution 1325 i vissa fall trots allt har haft betydelse för att stärka kvinnors säkerhet i krigssituationer. I Filippinerna har kvinnor krävt och inrättat en grupp av kvinnor som är observatörer och som ska övervaka vapenvilan i landet. Indien har skickat en fredsbevarande styrka där endast kvinnor ingår till Liberia. Sanam Anderlini säger att det är ett sätt att minska risken för utnyttjande och sexuella övergrepp i samband med FN:s fredsbevarande insatser och att andra länder borde följa Indiens exempel. Hon menar också att när personer utses till de fredsbevarande operationerna borde FN prioritera länder där en stor andel kvinnor ingår i styrkorna. 

I dagens konflikter i Mellanöstern - särskilt i Irak, Syrien, Libyen och Palestina - är civila kvinnor och barn särskilt utsatta. De högsta dödssiffrorna rapporteras från Syrien där kriget pågått sedan 2011, följt av dödstal rapporterade från Gaza efter de israeliska flyganfallen i augusti. 

Enligt Syriska observatoriet för mänskliga rättigheter har fler än 6 000 kvinnor och 9 400 barn dödats i Syrien. Totalt rapporteras 190 000 ha dödats sedan i mars 2011. Enligt FN dödades 459 barn och 239 kvinnor i Gaza i flyganfallen, totalt dödades 2 200 palestinier.

Thalif Deen/ IPS