Go to main navigation
klimat_1000.jpg

Markförstöring, häftiga tropiska skyfall och skadedjur är några av de utmaningar som världens jordbrukare står inför.

Foto: Catherine Wilson/IPS

Klimatet

Krav på handling inför FN:s klimatmöte

FN-mötet nästa vecka i New York har kallats för ett av årets viktigaste klimatmöten i FN:s regi. Men toppmötet kommer bara att pågå i en dag.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har bjudit in 120 av världens ledare till ett möte den 23 september. Tanken är att stats- och regeringschefer samt företagsledare ska komma dit med nya och ambitiösa mål om utsläppsminskningar och finansieringsåtaganden för att begränsa den globala uppvärmningen.

Enligt FN är det första gången på fem år som världens ledare möts igen för att diskutera klimatförändringarna.

Den globala uppvärmningen beskrivs som en ekologisk katastrof med höjda havsnivåer, extrema väderomslag, försurade hav, smältande glaciärer, utrotning av arter och hotad livsmedelsförsörjning.

– Ett endagarsmöte kommer aldrig att kunna lösa allt kring klimatförändringarna, men det kan bli en vändpunkt och visa förnyad politisk vilja att agera, säger Timothy Gore vid biståndsorganisationen Oxfam, till IPS.

Många politiska företrädare ser dock ut att vilja undvika den typ av åtaganden som behövs, menar han.

– Det finns inga garantier för att löften som ges kommer att vara tillräckliga eftersom det handlar om frivilliga initiativ i stället för framförhandlade resultat.

Den gröna klimatfonden som lanserades av FN 2011 saknar idag pengar att betala ut. Fonden är tänkt att finansiera klimatanpassning i utvecklingsländer och förmedla 100 miljarder dollar per år.

De åtaganden som väntas från regeringsföreträdare och företagsledare är helt otillräckliga, säger Dipti Bhatnagar vid Friends of the Earth International.

– Hela idén med att ledare gör frivilliga, icke-bindande åtaganden är ett slag i ansiktet för de hundratusentals människor som dör varje år till följd av klimatförändringarna. Vi behöver rättvisa, ambitiösa och bindande mål för utsläppsminskningar från industriländerna - inte en uppvisning utan innehåll, säger Dipti Bhatnagar.

Thalif Deen/IPS