Go to main navigation

NYHET

Militära insatser får inte kallas bistånd

Biståndsbegreppet kommer inte att urholkas. Det blev resultatet efter flera dagars långa förhandlingar mellan OECD-länderna i Paris.  Bland annat stramas reglerna åt för biståndslån och militära insatser får inte kallas bistånd. Biståndsminister Isabella Lövin är nöjd med resultatet. 

Biståndsbegreppet är relativt intakt efter OECD-ländernas möte i Paris som gick ut på att omförhandla det regelverk som givarländerna har följt sedan 1960-talet. Flera länder har velat räkna in militära insatser i biståndet, med motiveringen att det i längden handlar om fattigdomsbekämpning: Men Sverige och flera andra länder ansåg att det var viktigt att sätta ner foten för att inte urholka begreppet.

– Vi är väldigt glada att vi lyckades avvärja de krafter som vill räkna in så mycket som möjligt i biståndet, inte för att man vill tillföra nya resurser till fattigdomsbekämpning utan för man helt enkelt vill ha en kreativ bokföring, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Hon var extra nöjd med att länderna bekräftade sina åtaganden om att 0,7 procent av BNI ska gå till utveckling och fattigdomsbekämpning.

– Det är otroligt viktigt inför 2015 när vi har den stora konferensen kring finansieringen av utvecklingsmålen och klimatkonferensen. Vi måste visa de fattiga länderna att vi inte trixar med biståndsmedlen för att få räkna av så mycket som möjligt, säger hon.

Under mötet beslutades också att ett nytt begrepp, ”total official support for development”, skulle införas. Det ska innefatta insatser som görs för hållbar utveckling, klimat och fattigdomsbekämpning – men som inte klassas som bistånd. Begreppet ska enligt Isabella Lövin göra det tydligare att se vad som är vad.

Den kanske tuffaste förhandlingen handlade om vilken typ av lån som ska kunna räknas som bistånd. De regler som har gällt fram till nu är otydliga på denna punkt. I princip har rika länder, som kan låna till låg ränta från Världsbanken kunnat låna ut till fattiga länder till lite högre ränta och på så sätt göra vinst. Samtidigt har de räknat av det som bistånd. Det är framför allt Tyskland, Frankrike och Japan som har använt sig av den här möjligheten.

– Vi såg att flera länder kunde lockas att följa efter och det hade ju verkligen riskerat att urholka begreppet. Det här var en väldigt lång, komplicerad och hård förhandling men vi såg att det var viktigt att få nya regler på plats så att det inte skulle bli vilda västern, säger Isabella Lövin.

För att få räkna av lån måste en del av summan vara en gåva. Den andelen kommer att gå från 25 procent till 45 procent. Dessutom bestämde sig OECD-länderna för att endast gåvodelen får avräknas och räntereglerna har stramats åt för att inte riskera att sätta låntagarländerna i skuldfällor.

– Det är en klar förbättring och reglerna vi har nu gör att det går att kontrollera vad länderna egentligen räknar av säger Isabella Lövin.

 

Anna Nilsson