Go to main navigation
Nigeria Ebola

Ebola-klinik i Lagos, Nigeria.

Foto: Bryan Christensen, CDC Global/Wikimedia Commons

nyheter

Nigeria framgångsrikt i kampen mot ebola

Nigeria är nu officiellt fritt från Ebola. Det meddelade FN:s Världshälsoorganisation, WHO, i måndags. Hur det har gått till har nu analyserats av Europeiskt centrum för förebyggande kontroll av sjukdomar i Stockholm.

Samtidigt som det ser ut att vara långt kvar innan ebolautbrotten i Liberia, Sierra Leone och Guinea är under kontroll har nu Nigeria alltså officiellt blivit av med viruset. Anledningen till det anses vara att landet i mycket stor utsträckning tidigt lyckades förbereda både befolkning och sjukvårdspersonal på ett kommande utbrott.

Det var den nigerianska regeringen som tillsammans med det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC och Läkare utan gränser som lyckades komma överens om strategier, samt utveckla och utföra planer.

Enligt tidningen Eurosurveillance (http://eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20920 ) som produceras av Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, som har sitt kontor i Stockholm, är det tre punkter som framförallt har gjort att Nigeria lyckats få kontroll över viruset:

 – Snabb och noggranna spårning av alla personer som kan ha utsattas för smittan.

– Fortlöpande uppföljning av dessa personer, samt,

– Snabb isolering av personer som misstänks har smittats

Detta har uppnåtts genom åtgärder som exempelvis systematiska hembesök som gjorts i över 20 000 nigerianska hushåll för att informera och identifiera personer i riskområden. Eller genom tillgången till korrekt information som skickades ut genom sociala medier. Detta hjälpte till att motverka falska rykten och panik.

Men även om Nigeria nu är fritt från ebola fortsätter landet vara på sin vakt, nya utbrott kan fortfarande inte uteslutas så länge viruset fortsätter ha Västafrika i sitt grepp.

 

Sofia Fellbo