Go to main navigation
Money from Sweden

FN menar att remitteringarna spelar en allt större roll för många utvecklingsländers ekonomier.

Foto: Money from Sweden

NYHET

Ny tjänst pressar avgifter

Konsumentverket lanserade i måndags en webbaserad tjänst, Money from Sweden, som ska göra det lättare för privatpersoner att skicka pengar till familj och vänner i andra länder, så kallade remitteringar. Genom att jämföra avgift, växelkurs och snabbhet hos de olika ombuden ska konsumenterna själva på ett lätt sätt kunna avgöra vilken tjänst som passar bäst. 

Tjänsten Money from Sweden, som är gratis, har tagits fram på uppdrag av regeringen som hoppas att mer lättillgänglig information ska kunna pressa ner avgifterna för att skicka pengar till utlandet. I nuläget är det svårt för konsumenten att få en bra överblick och skillnaderna vad gäller avgiften mellan olika banker och ombud är stora. Avgiften på samma tjänst kan variera från några procent på den totala summan till nästan hälften 

Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé och vars doktorsavhandling handlar om remitteringar, påtalade om behovet av tjänsten redan 2009. Hon är mycket nöjd med att prisjämförelsesiten nu finns på plats:

– Jag är himla glad nu. Det handlar om människor som skickar pengar till dem de håller av och som helt enkelt råkat hamna på varsin sida av en gräns. Det är därför viktigt att inte stora avgifter går förlorade i överföringen, säger hon.

Enligt Världsbanken uppgick de globala remitteringarna under 2013 till 404 miljarder dollar – tre gånger mer än det officiella utvecklingsbiståndet. FN menar att remitteringarna spelar en allt större roll för många utvecklingsländers ekonomier.

Samtidigt som tjänsten är ett stort steg framåt ser Lisa Pelling att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Både Forex och Swedbank har uttryckt att de är positiva till att sänka sina avgifter. Men de menar att för att kunna göra det måste det till lättnader från regeringens håll vad gäller de byråkratiska regler som styr remitteringarna. Ett steg i det är att arbeta gentemot EU och internationella aktörer för att skilja på reglerna för stora och små utgifter.

– Det är helt avgörande att det internationella systemet ser skillnaden mellan stora överföringar till bland annat pengatvätt och terrorism och de små summor som förs över till familjemedlemmar och vänner. Det är inte rimligt att det ställs samma krav på dem, säger hon. 

 

Sofia Fellbo