Go to main navigation
Kaffebönor

En kaffeproducent torkar sina bönor i Nicaragua.

Foto: Neil Palmer, CIAT

nYHET

Organisationer vill se jordbruket i centrum på klimatmöte

Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot jordbruket i Centralamerika och därmed den framtida tillgången på mat. Därför kräver många lokala organisationer nu att deras regeringar fokuserar på dessa frågor i samband med det kommande klimatmötet COP20 i Lima.

De tolv första dagarna i december träffas världens länder för det tjugonde partsmötet under FN:s klimatkonvention. Under de senaste månaderna har företrädare för centralamerikanska ickestatliga organisationer träffats för att enas om ställningstaganden inför COP20, ett möte som ska bana väg för ett nytt klimatavtal i Paris ett år senare. 

– Organisationer som arbetar för klimaträttvisa, en tryggad livsmedelsförsörjning och en hållbar utveckling har utbytt information och försökt nå fram till en gemensam inställning, säger Tania Guillén, från den nicaraguanska miljöorganisationen Humboldt Centre. 

Tania Guillén menar att frågan om hur samhällen ska kunna ställa om för att klara ett förändrat klimat är av största vikt. En annan viktig fråga för regionen är hur kostnaderna för de skador som klimatförändringarna redan åsamkat regionen ska hanteras. 

I mitten av november undertecknade tre centralamerikanska nätverk av organisationer ett uttalande där man underströk de risker i form av bland annat svårigheter att få tag på mat som utvecklingen medför. Organisationerna krävde att regionens sju regeringar ska verka för en deklaration där Centralamerika listas som en region som är särskilt utsatt för klimatförändringarnas effekter. 

Kravet understryks av flera studier som har visat att denna region, som ligger inklämd mellan två världshav, riskerar att drabbas av stora förändringar. 

FN:s klimatpanel, IPCC, har bland annat bekräftat tidigare studier som pekar på att nederbörden i regionen kan komma att minska med minst elva procent fram till år 2100. 

Regionens jordbruk riskerar att drabbas mycket hårt. Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien, Eclac, varnar för att om utvecklingen fortsätter på samma sätt som hittills så kan de negativa effekterna på jordbruket leda till kraftigt minskande bruttonationalprodukter i regionen i framtiden. 

I samband med det klimatmöte som hölls vid FN-högkvarteret i New York i september förband sig flera av Centralamerikas länder att ytterligare skärpa sina åtaganden för att minska ländernas miljöpåverkan. Costa Rica förnyade sitt löfte om att satsa på att bli det första koldioxidneutrala landet i världen till år 2021, Nicaragua utlovade att fortsätta investera i förnybara energikällor och Guatemala förband sig att odla skog på 3,9 miljoner hektar skövlad mark fram till år 2020. 

Samtidigt bär regionen ett mycket begränsat ansvar för den globala uppvärmningen. Medan Kina och USA gemensamt står för hela 45 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser står Centralamerika bara för 0,8 procent. 

Enligt ett riskindex som sammanställts av organisationen GermanWatch ligger samtidigt tre av de tio nationer som drabbades värst av klimatförändringarna mellan 1993 och fram till 2012 i Centralamerika. Honduras ligger på första plats på listan, Nicaragua på fjärde och Guatemala på tionde plats.

Diego Arguedas Ortiz/IPS