Go to main navigation
Rita Mahato

Foto: Worec

Per Anger-priset

Pris till nepalesisk kvinnorättskämpe

Årets Per Anger-pris går till den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato. Hon får priset för sitt arbete med att stötta våldsutsatta kvinnor och med att öka medvetandet hos kvinnorna om deras rättigheter.

Per Anger-priset delas ut av Forum för levande historia på uppdrag av regeringen. Varje år utses en pristagare som genom sitt agerande har främjat demokrati och mänskliga rättigheter.

Årets pristagare Rita Mahato arbetar på människorättsorganisationen Women’s Rehabilitation Center (WOREC) och har sedan åtta år tillbaka representerat organisationen i sydöstra Nepal. Rita arbetar där med att stötta kvinnor som utsätts för våld samtidigt som hon sprider kunskap om vilka rättigheter kvinnorna har.

Hon har trots ständiga hot mot både sig själv och sin familj fortsatt arbeta för Nepals kvinnors rättigheter och har varit drivande vad gäller att kräva rättslig prövning för övergrepp på kvinnor. Hon har också förespråkat positiv särbehandling för att på sätt kunna ge nepalesiska kvinnor en plats i politiken och i beslutsfattandet.

Sin motivation till att fortsätta kämpa tar hon, enligt Forum för levande historia, från sina egna erfarenheter. Hon utsattes under en period på 20 år själv för våld efter att gifts bort som ung. Hon fick under sina graviditeter utstå misshandel och tvingades till hårt arbete. Något som resulterade i att hon drabbades av livmodersframfall.

Rita Mahato kommer ta emot årets pris 13 november på MR-dagarna i Umeå.

Sofia Fellbo