Go to main navigation
Jan Cedergren

Jan Cedergren.

Foto: Lisa Hydén

REgeringens budgetförslag

”Sverige största givaren till Gröna fonden”

Regeringen vill bidra till FN:s klimatarbete genom att nästa år vika 500 miljoner kronor till Gröna fonden.

– Jag tycker att det är fantastiskt positivt att Sverige är berett att satsa på Gröna fonden. Det ger Sverige en ledarroll i det globala klimatarbetet, säger Jan Cedergren, ledamot i Gröna fondens styrelse.

För hela mandatperioden föreslås att Gröna fonden ska få totalt 4 miljarder kronor, enligt Svenska Dagbladet.

Arbetet med Gröna fonden startade efter de misslyckade klimatförhandlingarna i Köpenhamn 2009. De rika länderna utlovade då att bidra med 100 miljarder dollar per år till fattigare länders klimatomställning. 2011 startade FN den Gröna fonden, men det har varit svårt att få länderna att förbinda sig till att bidra till den.

Jan Cedergren har varit involverad i uppbyggnaden av fonden sen allra första början och han är nu styrelseledamot och representerar Sverige och Belgien. Arbetet har bitvis varit motigt och de fattigare länderna har ofta visat misstro mot att de rika länderna verkligen menar allvar. Därför är han är nu mycket glad över regeringens satsning.

 – Inte dåligt! Utbrister han.

Och han tror att satsningen kommer att påverka andra länder.

– Det sänder mycket starka signaler. Både Norge och Danmark kommer säkert att öka sina bidrag – de vill inte vara sämre än Sverige. Och om Norden är kraftiga bidragsgivare sänder det ännu starkare signaler.

Redan i somras beslutade Tyskland att bidra med 1 miljard dollar under samma period som Sverige. Det ledde till att Frankrike snart följde efter.

Pengarna kommer inte att tas ur biståndsbudgeten, utan för första gången tillförs nya pengar, så kallade additionella medel, enligt SvD.

– Sverige blir den i särklass största givaren per capita och det kommer att ge oss en ledningsroll i klimatarbetet, säger Jan Cedergren. 

Jan Cedergren kan nu bekräfta att Gröna fonden kommer att inleda sitt arbete i januari 2015.

– Det är ett unikt projekt. Fonden har sitt huvudsäte i Sydkorea – det är den första fonden som är placerad utanför västvärlden. Dessutom består styrelsen till 50 procent av representanter från u-länder och till 50 procent från väst. Det ser helt annorlunda ut än de vanliga utvecklingsbankerna och -fonderna.

Ett investeringsprogram och en politik för fonden finns redan på plats:

– Vi kommer att arbeta med anpassning, utsläppsminskningar och den privata sektorn.

Offentliga obundna pengar är särskilt viktiga i början, men på längre sikt måste man också mobilisera pensionsfonder och andra privata aktörer för att nå stora volymer i fonden, säger Jan Cedergren.

 

Anki Wood