Go to main navigation
Sida

Foto: OmVärlden

NYHETER

Riksrevisionen och Sida oeniga om valutahantering

På måndagen släppte Riksrevisionen en rapport som kritiserade UD:s och Sidas valutahantering. Förra året ska 39 miljoner kronor ha försvunnit på grund av bristande kompetens om valutasäkring. Men Sida styrs av ett avtal med Riksgälden och hävdar att de inte kan agera annorlunda.

Enligt Riksrevisionens granskning ska sex miljoner kronor av Sidas pengar ha förlorats på grund av dåliga växelkurser och ytterligare 33 miljoner eftersom projekt inte har valutasäkrats över tid. Därmed har pengarna hamnat hos banker i stället för i mottagarländerna.

Enligt Riksrevisionen finns det en stor förändringspotential och de anser att biståndsmyndigheten bör anlita personal som har kunskap om växelkurser och valutarisker.

Men enligt Sida finns det ingen möjlighet att spara in 39 miljoner om året.

– Den här frågan är inte ny för oss. Redan förra året gjorde vi en prövning av vad vi kan göra inom ramen för det avtal Riksgälden har upphandlat för statliga myndigheter. Vi landade i att vi får hålla oss till avtalet, säger Sidas överdirektör Bo Netz.

I Riksrevisionens rapport föreslås dock en mycket mer aktiv valutahantering och att Sida skulle kunna ha egen personal som förhandlar med bankerna. Men Sida gör en helt annan bedömning av vad som är möjligt. I bästa fall kan myndigheten göra vissa besparingar på marginalen genom att i högre grad anlita Riksgäldens experter.

– Jag tror att vi kommer stå kvar i bedömningen att vi inte kan jobba fullt ut på det sätt som Riksrevisionen beskriver i sin rapport, säger Bo Netz.

Nils Resare