Go to main navigation
Burma_webb.jpg

Sovande kvinnor på ett fullsatt tåg i Burma. I Sydasien lever 44,4 procent, omkring 730 miljoner människor, på mellan 1,25 och 2,50 dollar om dagen.

Foto: Amantha Perera/IPS

undp-Rapport

Risk för bakslag för Sydasiens medelklass

Miljoner människor i Sydasien riskerar att falla tillbaka i fattigdom som en följd av kriser och andra bakslag enligt UNDP:s årliga rapport om utvecklingen i världen. 

Rapporten kommer vid ett kritiskt ögonblick då världens uppmärksamhet riktas mot den nya utvecklingsagendan som kommer att utstakas efter att deadline för millenniemålen går ut 2015. 

I Sydasien lever 44,4 procent, omkring 730 miljoner människor, på mellan 1,25 och 2,50 dollar om dagen, enligt rapporten som presenterades den 24 juli. 

Trots framsteg i regionen är det stora skillnader i inkomst och levnadsstandard inom länderna. Många som nyligen blivit en del av medelklassen riskerar att falla tillbaka i fattigdom vid förändrade förhållanden. 

Sri Lanka återspeglar den globala utvecklingen. Landet har en stor andel fattiga trots en imponerande tillväxttakt. 

Punchi Banda Jayasundera, landets finansminister, förutspår en tillväxt på 7,8 procent i år. 

– För de rika väntar ett gott år men hundratusentals kämpar för att få pengarna att räcka till för mat för dagen, säger han till IPS. 

Sri Lanka kategoriserades 2011 av Världsbanken som ett medelinkomstland i den lägre klassen. Fattigdomen bland befolkningen har minskat de senaste fem åren, från 8,9 procent 2009 till 6,7 procent i år, enligt officiell statistik. Men samtidigt blir de fattiga allt fattigare. I den fattiga sydöstra delen av landet, Moneralaga, ökade andelen fattiga från 14,5 procent till 20,8 procent av befolkningen under samma period. 

Ekonomen Muttukrishna Sarvananthan menar dock att siffrorna ger en skev bild och är vilseledande, och att arbetslösheten i verkligheten är större än vad mätningarna visar. 

I brist på kraftiga skyddsåtgärder riskerar miljontals att falla tillbaka i fattigdom. Finansiella kriser kan snabbt leda till djupa sociala kriser, enligt UNDP-rapporten. Asienkrisen, en finanskris på 1990-talet, ledde till att fattigdomen sköt i höjden i Indonesien och andelen fattiga ökade från 11 procent till 37 procent. 

UNDP-rapporten betonar vikten av att inför sociala skyddsnät på tidiga stadier av utveckling och framhåller att länder infört detta vid tidpunkter då deras BNP var lägre än vad exempelvis Indiens och Pakistans är idag. 

De mest framgångsrika initiativen för att bekämpa fattigdom kombinerar inkomststöd och skapande av nya arbetstillfällen med utökad sjukvård och utbildningsmöjligheter och andra insatser för samhällsutveckling, konstateras i rapporten. 

Internationella arbetsorganisationen, ILO, beräknar att antalet fattiga arbetare ökade med 50 miljoner år 2011. Omkring 24 miljoner fattiga arbetare tog sig över fattigdomsstrecket och en inkomst på 1,25 dollar om dagen mellan år 2007 och 2011, jämfört med 134 miljoner mellan år 2000 och 2007. 

Omkring 1,2 miljarder människor i världen lever på mindre än 1,25 dollar om dagen och 2,7 miljarder lever på än mindre, enligt utvecklingsrapporten. Även om den extrema fattigdomen har minskat i världen har många endast fått en inkomst strax över fattigdomsstrecket, vilket innebär att de lätt riskerar att falla tillbaka i fattigdom vid kriser. Det skulle ha enorma konsekvenser - 12 procent av världens befolkning lever redan med kronisk hunger. 

UNDP-rapporten varnar också för att klimatförändringar kommer att leda till ökad instabilitet då skyfall och stigande havsnivåer hotar låglänta områden i södra Asien där småbönder är särskilt utsatta. I Indien, som har 93 miljoner småskaliga jordbrukare, lider bönder redan av allvarlig vattenbrist och vissa studier förutspår 30 procent mindre skördar under de kommande decennierna. 

I Sri Lanka talar man redan om 15 procent minskning av de viktiga risskördarna samtidigt befolkningen drabbats av kraftiga prishöjningar på grönsaker tillföljd av brist på regn och på grund av extrem värme.

Amantha Perera/IPS