Go to main navigation
Saab Röda korset

Bilden visar ett vapen som Saab försökt sälja till Filippinerna.

Foto: Thomas Dahlqvist, MMP Productions. Copyright Saab AB.

NYHET

Rödakorskommittén får inte samarbeta med vapenföretag

I förra veckan kunde OmVärlden avslöja att svenska Röda Korset hade tagit emot gåvor från vapentillverkaren Saab vid en insats i Filippinerna. För den Internationella rödakorskommittén i Genève, ICRC), skulle det vara helt otänkbart att ta emot sådana gåvor.

I förra veckan kunde OmVärlden berätta att svenska Röda Korset hade tagit emot en vattenreningsanläggning och tält i samband med katastrofarbetet efter tyfonen Haiyan på Filippinerna. Röda Korsets generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström, sade då att organisationen inte ser något problem med att ta emot gåvor från vapenföretag så länge de inte kräver någon motprestation.

Inställningen skiljer sig markant från Röda Korsets systerorganisation, ICRC, den internationella rödakorskommittén som arbetar i väpnade konflikter. Enligt Ewan Watson på ICRC, accepterar inte organisationen något stöd från företag som är involverade i tillverkning eller försäljning av vapen. Det tar inte ens emot gåvor från företag som är stora aktieägare i vapenföretag.

Det strikta regelverket har kommit till för att ICRC ska kunna upprätthålla sin neutralitet och opartiskhet i väpnade konflikter. För att utföra sitt uppdrag måste ICRC ha förtroende från alla parter i en konflikt. Detta bedömer man inte vara möjligt om man samtidigt tar emot gåvor från vapenförsäljare.

Saabs donation till svenska Röda Korset gjordes i samband med att företaget försökte sälja vapen till Filippinerna. I en remiss till den så kallade KEX-kommittén, som utrededer regelverket kring den svenska vapenexporten, skrev Saab att insatsen på Filippinerna "sker i samarbete med Röda Korset".

Röda Korset vill dock själva inte beteckna detta som ett samarbete, utan hävdar att de endast har tagit emot en gåva. På sin hemsida skriver organisationen att de tog emot gåvorna från Saab och betonar att det fanns en tacksamhet hos Röda Korset i Filippinerna.

Svenska Röda Korsets inställning skiljer sig från många andra svenska organisationer som arbetar med humanitära insatser. I förra veckan sade bland annat Läkare utan gränser och Rädda Barnen att de inte skulle acceptera stöd från vapenföretag, inte ens utan motprestationer.

 

Nils Resare och Anna Nilsson