Go to main navigation
OmV2.jpg

Kenneth G Forslund (S), Pernilla Stålhammar (MP) och Hans Linde (V).

Foto: Sveriges Riksdag

NYHET

Rödgrön oro för Gröna Fondens finansiering

Regeringen kan tvingas att mot sin vilja finansiera FN:s Gröna klimatfond med biståndsmedel. Det är en av följderna av att regeringens budget röstades ned till förmån för Alliansens budget. OmVärlden har frågat partiernas talespersoner i bistånds- och utrikesfrågor om svårigheterna med budgetkrisen.

Den största skillnaden i regeringens och Alliansens budgetar när det gäller biståndsfrågor är hur den Gröna fonden ska finansieras. Sverige har åtagit sig att fram till 2020 bidra med 4 miljarder kronor varav en halv miljard ska betalas ut 2015. Regeringen hade för avsikt att finansiera fonden med additionella medel medan Alliansen vill ta pengarna från biståndet. Eftersom det är Alliansens budget som nu gäller kommer alltså en halv miljard att kapas från biståndet där avräkningar på 8,3 miljarder redan kommer att stanna i Sverige för flyktingmottagning.

Vid en rundringning till alla partiers talespersoner i bistånd- och utrikespolitiska frågor uttryckte de röd/gröna stor oro inför hur den Gröna fonden ska finansieras.

– Det betyder att Sverige kommer ha en betydligt svagare röst under klimatmötet i Lima, säger Hans Linde (V) och får medhåll från både MP och S.

Allianspartierna och Sverigedemokraterna tror däremot inte att budgetkrisen kommer att skapa några akuta problem i bistånds- och utrikespolitiken.

– Med Alliansens budget kommer till exempel mer resurser att anslås till internationella insatser jämfört med det som regeringen föreslog i sin budget, skriver Birgitta Ohlsson (FP) i ett mejl till OmVärlden.

Sofia Damm (KD) säger att hon inte tror att några mottagare av svenskt bistånd kommer att påverkas av budgetkrisen. Men samtidigt råder det just nu oklarheter kring hur det blir med biståndet i Bolivia och Burkina Faso. Alliansen beslutade att avveckla biståndet till de båda länderna men efter regeringsskiftet stoppades avvecklingen. Nu hänger frågan i luften.

Ett svenskt Natomedlemskap är också något som kan komma att bli livligt omdebatterat i den kommande valrörelsen.

– Sedan alliansen och SD fällde regeringens budget i förra veckan har alliansen via utrikesutskottet försökt att driva utrikespolitiken i riktning mot ett Natomedlemskap. Något som vi dock lyckades mota, skriver Pernilla Stålhammar (MP) i ett mejl till OmVärlden.

OmVärlden har gett alla partier möjlighet att svara på frågorna och alla utom Moderaterna har svarat.

 

Anna Nilsson