Go to main navigation

nyhet

Samarbete över gränserna kan avslöja korruption

– Grävande journalisters största problem är att vi sällan gräver utanför våra egna landsgränser. När en historia leder oss utanför våra gränser blir vi rädda och fastnar. Vi ser problem redan innan de riktiga hindren uppstår, säger Miranda Patrucić.Miranda Patrucić, grävande journalist och redaktör på Organized Crime and Corruption Reporting Project (OSSRP) i Sarajevo, är i Sverige för att delta i en konferens om hur undersökande journalister kan utbyta erfarenheter och samarbeta med varandra i gemensamma projekt för att gräva över gränser. Själv har hon bland annat redan arbetat med den svenska journalisten Fredrik Laurin med avslöjandet om Sveriges inblandning i Telia Sonera-affären i Uzbekistan. 

På en föreläsning betonade Miranda Patrucić vikten av att vidga sina horisonter och följa pengarnas väg utanför det egna landet.

– Korruption är gränsöverskridande. Därför borde journalister samarbeta mer med varandra.

Under två dagar i förra veckan deltog utländska och svenska journalister på en konferens, arrangerad av den politiskt oberoende organisationen Eye On Corruption. Deltagare från bland annat Irak, Ryssland, Ukraina, Nordafrika, Vitryssland och Sverige diskuterade hur journalistiska arbetsmetoder kan vrida sökljuset mot att granska gränsöverskridande korruption. Nätverket består av researchers och journalister från en rad olika länder som arbetar med undersökande journalistik och med att ta fram fakta om svenska och multinationella företags verksamheter i utvecklingsländer och i det forna östblocket.

Det tar tid att genomföra ambitiösa grävprojekt och många av deltagarna konstaterade att allt färre meideföretag prioriterar sådana satsningar i dagens kärva ekonomiska läge.

Miranda Patrucić har avslöjat korruptionsskandaler från hela världen. Hennes expertis är att spåra högt uppsatta makthavares affärsverksamheter. Ett avslöjande som hon är särskilt stolt över är granskningen av premiärministern i Montenegros kopplingar till organiserad brottslighet. Granskningen, som tog fem år att göra, visade hur statens pengar är kopplade till oheliga allianser som finansierade premiärministerns fastighetsaffärer.

Det fria flödet av information på nätet innebär en gyllene era för journalister. Därför är säkerheten en viktig faktor, menar Miranda Patrucić.


– Hela världen öppnar sig för samarbete. Internet skapar dock mer övervakning, och vi måste vara försiktiga med spåren vi lämnar efter oss. De är permanenta, säger Miranda Patrucić.

Nätverket OSSRP, som Miranda Patrucić jobbar för, arbetar med grävande journalister och oberoende medieorganisationer från östra Europa, Balkan, Ryssland, till Centralasien och Kaukasus. De samarbetar också med journalister i Mellanöstern och i Latinamerika. Granskningarna publiceras på organisationens webbplats och även i större medier, exempelvis BBC och The Guardian.

Vad kan ett närverk som Eye On Corruption uppnå?


– Se möjligheterna med att samarbeta. Lär från dina kollegor för att komma vidare. Genom samarbete kan journalister göra fantastiska granskningar, och stärka varandras arbete med sikte på att motverka korruption, säger Miranda Patrucić.

Miranda Patrucićs viktigaste råd till undersökande journalister som vill samarbeta över gränser är att granska företags olika verksamheter och kartlägga alla personer som är kopplade till det enskilda företaget.

– Det går att hitta information även i slutna länder. Var påstridig och ge inte upp. Fortsätt att lägga pusslet, uppmanar Miranda Patrucić.

Maria Georgieva