Go to main navigation

Lön

Sida-chefen fick dubbla ersättningar

När Sidas chef, Charlotte Petri Gornitzka, tillträdde som generaldirektör fortsatte hon att ta ut ersättning från sin tidigare arbetsgivare Rädda Barnen. Hon fick då en månadslön på 100.000 kronor plus en halv miljon kronor från Rädda Barnen, rapporterar SVT.

När Charlotte Petri Gornitzka slutade som generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen 2010 fick hon ett avgångsvederlag som innebar att hon fick sex månadslöner, närmare en halv miljon kronor.

 I maj samma år erbjöds hon arbetet som vikarierande generaldirektör på Sida och fick en månadslön på 100.000 kronor. Men hon fortsatte att ta emot pengarna från Rädda Barnen.

– Jag valde att få det här beloppet utbetalt månadsvis, så därför överlappar det i tid. Det var den bedömning jag gjorde, det beslut jag fattade. I den situation som rådde, med att vara vikarie, så fattade jag beslutet att det var rimligt. Det stred inte mot regler, säger hon till SVT.

 I februari 2011 fick hon regerings förtroende som ordinarie generaldirektör. Men inte heller då funderade hon på att betala tillbaka pengarna.

– Min bedömning var att det var en skälig ersättning för det arbete jag hade gjort på Rädda Barnen, säger Charlotte Petri Gornitzka till SVT.

 År 2010 hade Charlotte Petri Gornitzka en sammanlagd årsinkomst på nästan två miljoner kronor.